Natuur

Maritieme wetenschappers hebben diepzee onderzoek gedaan

Kralendijk – Wetenschappers van ondermeer het prestigieuze Smithsonian Institution in Washington bevonden zich vorige maand bijna twee weken voor onderzoeksdoeleinden op Bonaire. Zij verbleven aan boord van het uit Curacao afkomstige onderzoeksschip Chapman en doken in de eveneens op Curacao opererende mini-onderzeeër Curasub dagelijks naar diepten van tussen de 500 en 1.000 voet.

Het diepzee-onderzoek richtte zich met name op de mogelijke aanwezigheid van nieuwe vissen en mariene organismen op de diepe riffen rond Bonaire. Het diepzee-onderzoek betrof een gezamenlijk project van het Ichthyologisch (viskundig) departement van het National Museum of Natural History van het Smithsonian Institution, de Universiteit van Washington en de ‘Foundation Curacao Deep Reef Research Centre’.

In de tweede week van het onderzoek op Bonaire, vond op het Bestuurskantoor een ontmoeting plaats tussen gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Joselito Statia, samen met onder andere Stinapa Bonaire-directeur Herman Sieben, beleidscoordinator en -medewerker natuur bij de Directie Ruimte en Ontwikkeling van het Openbaar Lichaam Bonaire Paul Hoetjes en Frank van Slobbe en Smithsonian-wetenschapper dr. Lee Weight, de oprichter van het Curacao Deep Reef Research Centre en eigenaar van de Chapman en de Curasub ‘Dutch’ Schrier, Curacao Sea Aquarium-parkmanager Chris Richards en de piloten van de onderzeeër Bruce Brandt en Barbara van Bebber.

Tijdens het bezoek werd informatie gedeeld over de werkwijze van de Chapman en de Curasub en werd door dr. Weight een uiteenzetting gegeven over werk van het Smithsonian in het algemeen en de onderzoekswerkzaamheden op Bonaire in het bijzonder. Ook werd gesproken over mogelijke samenwerkingsvormen tussen de verschillende entiteiten en werd van gedachten gewisseld over de eventuele opzet van een gezamenlijk door Bonaire en de Chapman/Substationcombinatie op Bonaire op te richten wetenschappelijk centrum voor buitenlandse onderzoekers van bijvoorbeeld het Smithsonian, het Nederlandse kenniscentrum Imares en het American Cancer Institute.

Gezaghebber Rijna constateerde bij die gelegenheid van zijn kant dat alhoewel hij zelf geen bioloog of wetenschapper was, hij al wel tot de conclusie was gekomen dat Bonaire en de bezoekende instituten voor wat betreft milieu- en natuurbeheer op één lijn leken te zitten. Hij verklaarde daarom alleszins open te staan voor de komst van buitenlandse deskundigen, van wie lokaal op Bonaire ook veel kennis zou kunnen worden opgedaan.

De hoop uitsprekend dat het diepzeeonderzoek in de wateren van Bonaire en de ontmoeting op het Bestuurskantoor zullen leiden tot een duurzame samenwerking in de toekomst, overhandigde de gezaghebber zijn gasten tot slot een speld met het wapen van Bonaire als teken van vriendschap met het eiland en de bewoners.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo