Nieuws uit Nederland

Bonaire en Leiden verkennen twinning

Bonaire en Leiden verkennen twinning

Op de foto: Gedeputeerde Nina den Heyer en Silvana Janga-Serfilia van Samenleving en Zorg met (derde van links, geflankeerd door haar medewerksters) wethouder Marleen Damen. Links voor Beate van den Berg van het Ministerie van SZW.

LEIDEN – Gedeputeerde Nina den Heyer en directeur Silvana Janga-Serfilia van Samenleving en Zorg hebben maandag in Leiden met wethouder Marleen Damen van Werk en Inkomen, Wijken en Financiën overlegt over het opzetten van een twinningproject.

Onderwerp van gesprek was de ambitie van het Bestuurscollege de arbeidsmarkttoeleiding te professionaliseren. Leiden beschikt op dat terrein over een schat aan expertise en ervaring. De stad brengt met succes verschillende methodieken in de praktijk om werkzoekenden actief te helpen een baan te vinden door een brede (integrale) aanpak. Die beperkt zich niet tot het ‘matchen’, maar legt juist het accent op het voortraject om werkzoekenden – bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding, coaching en bijscholing – in een kansrijkere positie te brengen.

,,Leiden is hier heel ver mee. Met hun kennis en ervaring kunnen wij ons voordeel doen. Gemeente Leiden heeft Mischa Prinsenberg voorgedragen om voor een langere periode naar Bonaire te komen om die kennis met ons te delen. Met de wethouder is tevens afgesproken dat medewerkers van onze Directie Samenleving en Zorg mogelijk ook werkstages in Leiden kunnen volgen”, aldus een tevreden gedeputeerde Den Heyer. ,,We hebben het nu specifiek over toeleiding tot de arbeidsmarkt gehad, maar er zijn natuurlijk veel meer terreinen waar samenwerking mogelijk is. We gaan dat de komende tijd verkennen.”

Directeur Silvana Janga-Serfilia van Samenleving en Zorg draait de komende dagen in Leiden mee om in kaart te brengen hoe de samenwerking het beste vorm kan worden gegeven.

Het contact tussen gedeputeerde Den Heyer en wethouder Damen is gelegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het idee had dat Leiden een geschikte samenwerkingspartner voor Bonaire is. Het Ministerie stelt samen met het Ministerie van BZK de middelen beschikbaar om deze twinning mogelijk te maken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo