Politiek & Bestuur

ER-vergadering zal lot BC bezegelen

ER-vergadering bezegelt lot bestuurscolege

Het bestuurscollege, gevormd door Nina den Heyer, Joselito Statia en Rolanda Helburg-Makaai bij de presentatie van hun bestuursprogramma. De openbare vergadering van de eilandsraad zal het lot van het BC vanavond naar verwachting bezegelen. Foto: The BES-reporter

Door Harald Linkels

Kralendijk- Een openbare eilandsraadsvergadering zal vanavond het lot bezegelen van het bestuurscollege dat nu nog wordt gevormd door een minderheidscoalitie van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) met onafhankelijk eilandsraadslid Esther Bernabela (afgescheiden van de Union Patriotico Boneriano). De huidige coalitie verloor haar meerderheid in de Eilandsraad op het moment dat voormalig coalitiepartner, de eenmansfractie Jeanoushka Raphaela, op 4 november 2016 haar steun voor het huidige BC introk.

Het bizarre feit deed zich daarna voor dat er geen meerderheid was om het zittende bestuurscollege naar huis te sturen, dan wel een nieuw college te vormen. Derhalve bleeft het BC zitten waar het zat. Eerst verklaarde UPB-leider James Kroon bereid te zijn gedoogsteun aan de huidige coalitie te verlenen. Daarna volgde schoorvoetend ook Raphaela, die samen met haar voormalige partij UPB besloot de coalitie te “gedogen”. Hierdoor kon het BC ‘de facto’ toch rekenen op steun van 6 zetels in de eilandsraad.

Aan die gedoogconstructie is nu weer een eind gekomen, nu Kroon en Raphaela gisteren per brief aan Gezaghebber Rijna lieten weten de coalitie van MPB en Bernabela nu niet langer te willen gedogen. Dit, volgens de schrijvers van de brief, omdat zich zaken hebben voorgedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Kroon en Raphaela onderbouwen hun uitspraak verder niet.

In de eilandsraadvergadering van vanavond zal moeten blijken of er nu wel een meerderheid is om het zittende BC naar huis te sturen, dan wel om een nieuw college te vormen.

De politieke instabiliteit op het eiland is veel bewoneners een doorn in het oog. Het gaat hier om de zoveelste crisis op lokaal bestuursniveau. Overigens hing de bestaande coalitie steeds aan een zijden draad, omdat de gedogers op elk moment hun steun aan het zitten BC zouden kunnen inttrekken, hetgeen nu ook is gebeurd. Het verdient volgens politieke waarnemers de voorkeur dat er weer een “echte” coalitie komt van minimaal 5 zetels in de eilandsraad die een nieuw BC kan vormen. Door het overlopen van eilandsraadsleden van de ene naar de andere partij, dan wel door het zich onafhankelijk verklaren van eilandsraadsleden blijft de politieke situatie instabiel. Een zittend BC is op deze manier nauwelijks ooit echt verzekerd van blijvende steun in het eilandelijke parlement.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo