Nieuws uit Nederland

Kiesrecht voor Eerste Kamer voor Caribisch Nederland

kiesrecht-eerste-kamer

Het kiesrecht voor de Eerste Kamer is voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een stap dichterbij gekomen. Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Grondwet dat dat voor Nederlandse ingezetenen mogelijk maakt. Volgens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is dit een belangrijke stap. Plasterk: ‘Het is van essentieel belang dat Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland bij de eerstvolgende gelegenheid invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.’

In Nederland kiezen de leden van provinciale staten de Eerste Kamer. De eilanden van Caribisch Nederland maken geen deel uit van een provincie. Daarom hebben Nederlandse inwoners van de eilanden nu geen stem in de samenstelling van de Eerste Kamer. Om dat probleem op te lossen wordt voorgesteld een apart kiescollege op te richten, waarvan de leden – op vergelijkbare wijze als de leden van provinciale staten –  de Eerste Kamer kiezen.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet is nu in eerste lezing door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Om de Grondwet te wijzigen moeten na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 beide kamers het wetsvoorstel nog een keer in tweede lezing met een meerderheid van tweederde van de stemmen aannemen. Dan zullen de inwoners van Caribisch Nederland bij de volgende verkiezing van de Eerste Kamer (2019) invloed hebben op de samenstelling daarvan.

Bron: Rijksoverheid.nl

Deel dit artikel