Veiligheid & openbare orde

Airsoft-wapens verboden op BES-eilanden

Airsoft-wapens verboden op BES-eilanden
Airsoft wapens worden overal ter wereld voor hobby en sport gebruikt. De wapens  lijken sprekend op echte vuurwapens.
Aangezien zij daarom voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, vallen airsoft wapens ook onder de Vuurwapenwet BES en zijn dus verboden op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Logisch, immers als iemand wordt bedreigd met een dergelijk wapen zal die persoon in het algemeen niet kunnen zien dat het geen echt vuurwapen is.
Als je een airsoft wapen in bezit hebt en invoert ben je dus strafbaar. Op overtreding van de Vuurwapenwet BES staat gevangenisstraf. Dat levert een probleem op voor mensen die de airsoft wapens zouden willen gebruiken voor sport en hobby.
Elders en specifiek voor airsoft wapens, bijvoorbeeld op Curaçao wordt daar door de overheid rekening mee gehouden en zijn er speciale regels voor mensen die daadwerkelijk en alleen voor de sport dergelijke wapens willen bezitten. Dan wordt het voorhanden hebben van de wapens onder strikte voorwaarden gedoogd. Voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de wapens alleen voor sportbeoefening uit de kast komen en ervoor moeten zorgen dat de overheid weet wie zo’n wapen heeft. Ook zijn er dan regels over bijvoorbeeld de wijze van bewaren. Dergelijke gedoogconstructies worden alleen gehanteerd op eilanden waar erkende sportverenigingen bestaan waar de wapens gebruikt moeten worden. Met die verenigingen worden dan afspraken gemaakt.
Op de BES-eilanden zijn geen officiële, erkende sportverenigingen bekend waar met deze wapens wordt gewerkt. Er is dus geen reden om een gedoogbeleid op te stellen en te hanteren. Voor zover de sport uitgeoefend wordt, vindt dit dus in ongeregeld verband plaats. Airsoft wapens kunnen op deze manier gemakkelijk in het illegale circuit verdwijnen met alle risico’s van dien. Denk aan het gebruik bij bijvoorbeeld atrako’s. Gelet hierop zullen de gezaghebbers van de BES-eilanden ook geen machtigingen afgeven voor airsoft wapens.
De douane op de BES-eilanden neemt geregeld airsoft wapens in beslag, bestemd voor individuele liefhebbers. Zowel de invoer als het voorhanden hebben van airsoft wapens in algemene zin is op de BES-eilanden verboden. Handelen in strijd hiermee leidt tot in beslagname van de betreffende voorwerpen. Omdat het verboden voorwerpen zijn, worden zij niet terug gegeven. Vanaf 1 januari 2017 lopen overtreders kans om naast het verlies van de wapens ook een straf te krijgen.
Dit beleid ziet uitsluitend op airsoft wapens en kan wijzigen indien er in de toekomst een erkende vereniging komt. Hoewel dit bericht uitsluitend gericht is op airsoft wapens, geldt voor alle voorwerpen gelijkend op een echt vuurwapen dat het in het bezit hebben van deze wapens strafbaar is gesteld. Dit is strafbaar gesteld in de Vuurwapenwet BES.
Bron: DCLP
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo