Natuur

Fundashon Salba Nos Lora geeft stokje door

Loraclub geeft stokje door

Kralendijk, 3 oktober 2016. Fundashon Salba Nos Lora heeft zichzelf opgeheven. De stichting heeft baanbrekend werk gedaan voor het behoud van de inheemse papegaai op Bonaire. Een andere stichting neemt het werk over, maar de educatieve website www.salbanoslora.info blijft nog on line.

Rocargo

In 2002 heeft de overheid alle lora’s die op het eiland als huisdier werden gehouden eenmalig geringd en geregistreerd. Door deze actie werd het mogelijk de in het wild levende Amazona barbadensis, zoals de wetenschappelijke naam van onze lora luidt, daadwerkelijk te beschermen.

Vanaf dat moment hebben vrijwilligers onder het motto: “Su bunitesa ta den Naturalesa” jaarlijks een voorlichtingscampagne gehouden om de bevolking te wijzen op de beschermde status van de lora. Met posters, krantenadvertenties en radiospotjes werd de boodschap kracht bijgezet. In 2005 werd Salba Nos Lora officieel opgericht. De stichting organiseerde in samenwerking met de overheid en STINAPA ook de jaarlijkse loratelling in januari. Uit de resultaten van deze tellingen blijkt dat alle inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen; het aantal lora’s in de vrije natuur stijgt gestaag. Salba Nos Lora heeft ook het voortouw genomen bij het aanplanten van inheemse vruchtdragende bomen in de natuur. Verschillende aanplantingen zijn met succes uitgevoerd. Hierdoor kunnen de papegaaien gemakkelijker aan voedsel komen. Verder heeft de stichting een praktische folder uitgebracht over het verzorgen van lora’s als huisdier.

Nu de stichting Echo het werk heeft overgenomen, is de tijd gekomen om Salba Nos Lora op te heffen. De stichting bedankt de bestuursleden en vrijwilligers voor hun inzet en pionierswerk gedurende de afgelopen jaren.

Deel dit artikel