BES Eilanden

Educatieve bijeenkomst voor de lokale besturen van Caribisch Nederland op Saba

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba trekken samen op in de verdere professionalisering van het lokaal bestuur. In dit kader organiseert BZK samen met gastheereiland Saba op maandag 15 en dinsdag 16 augustus a.s. een educatieve bijeenkomst met als werktitel “De Tweedaagse”. Deelnemers zijn de gezaghebbers, gedeputeerden, eilandsraadleden, eilandsecretarissen en griffiers van Saba, Sint Eustatius en Bonaire. 

De ontwikkelingsambities van Caribisch Nederland zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de Meerjarenprogramma’s 2015-2018. Deze zijn opnieuw onderschreven in de kabinetsreactie op het evaluatierapport van de commissie Spies, naar de werking van de wetgeving, de nieuwe bestuurlijke structuur en de gevolgen voor de bevolking.

De “Tweedaagse” staat vooral in het teken van persoonlijke ontwikkeling en het samenspel binnen het bestuur. Voor beide thema’s is een dag uitgetrokken. Beide dagen bestaan uit cursussen, interactieve workshops of vormen van intervisie door beroepstrainers en ervaren (oud-)bestuurders. De “Tweedaagse” biedt tevens kansen om samen terug- en vooruit te blikken naar de verdiepende trainingen die de komende maanden worden georganiseerd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo