Onderwijs

SGB examenresultaten voortgezet onderwijs schooljaar 2015 – 2016

examen sgb

De examenresultaten van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zijn na afronding van het tweede tijdvak bekend. Gemiddeld is 73 % van de examenkandidaten die een Centraal Examen hebben afgelegd geslaagd. Dit percentage is 17 procent hoger dan vorig schooljaar. In 2015 deden er 227 kandidaten mee, waarvan er 126 waren geslaagd, dit was 56 %. Dit jaar zijn 160 leerlingen van totaal 219 leerlingen geslaagd.

Andere SGB geslaagde talenten

De leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die ook onder SGB en het voortgezet onderwijs (VO) vallen, maar niet mee doen aan het Centraal Examen voor het VO, hebben – net als in Europees Nederland – hun eigen einddoelen. PrO en VSO reiken zelf een certificaat uit. De leerlingen van het leerwerktraject (LWT) volgen tevens een vorm van voorgezet onderwijs. Ze krijgen een certificaat, omdat ze de opleiding gedaan hebben volgens het protocol van het vmbo. Het protocol houdt in minimaal Nederlands en de beroepsgerichte vakken met een voldoende behalen.

Schematisch kunnen de examenresultaten voortgezet onderwijs van de SGB als volgt per unit worden weergegeven: (gegevens onder voorbehoud)

VWO koploper

Verder heeft in het bijzonder het vwo, als koploper, goede resultaten behaald. Een stijging van het slagingspercentage van 24% in vergelijking met 2015. Ook bij havo is het slagingspercentage toegenomen (14%). Dit percentage zou nog hoger kunnen gaan liggen, omdat theoretisch gezien twee havo-examenkandidaten gebruik kunnen maken van het derde tijdvak. De mavo heeft een vooruitgang geboekt van 6 %. De prognose voor vmbo-basis was dat 72% van de examenkandidaten zou slagen. Uiteindelijk is 83% van de leerlingen geslaagd! Voor vmbo-kader was de prognose dat 65% van de leerlingen zou slagen. Uiteindelijk is 70% van de examenkandidaten geslaagd! De slagingspercentages voor het vmbo kunnen nog verder oplopen omdat 2 vmbo-examenkandidaten wellicht gebruik kunnen maken van het derde tijdvak.

Derde tijdvak

Zoals in het schema weergegeven, zijn er een paar kandidaten die in het derde tijdvak nog een examen moeten afleggen. Hiervoor moet de Inspectie eerst goedkeuring aan de school verlenen. Dit zegt de wet. De percentages zijn dus onder voorbehoud. De mogelijkheid bestaat dat een aantal percentages hoger zullen liggen. Na 10 augustus zullen de examens voor het derde tijdvak plaatsvinden. Eind augustus 2016 zijn de uitslagen hiervan bekend en kan de SGB definitieve percentages publiceren.

Best geslaagden 2016

Er zijn ook leerlingen die bijzonder goed hebben gepresteerd afgelopen jaar:

niveau

naam

VMBO-basis

Jeremy Margarita, Eric Fischer, Nathania Christiaan

VMBO-kader

Luna van Veen, Bastiaan de Koningh

MAVO

Nicole Villanuea, Crincy Balentina, Zuraisca Emerenciana, Jiehua Zou, Sil Romeijn, Maria Picon, Servaas Verhagen, Fabio Hierck, Fritszgerald (Jerry) Lomp

HAVO

Anne van den Broek, Davailly Frans, Noah Oleana

VWO

Yannick Frans, Zaira Groenendal

VSO

Ruhainy Martis, Shellymar Metthew

PrO

Jadienne Anthony, Xarensley Soliano, Rachid Martis, Michellin Domacassé, Emmanuel Goeloe

LWT

Braedley Saragoza, Rgwen Goeloe, Jeffrey Linkers

Felicitaties en dank

Deze week worden de certificaten en diploma’s aan de grote groep van geslaagde leerlingen uitgereikt. We zijn dan ook trots op onze leerlingen, docenten, onderwijs ondersteunend personeel en de schoolleiding. Samen hebben wij hard aan dit succes gewerkt!
De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) feliciteert de kandidaten met het behalen van hun certificaat of diploma en wenst hen veel succes met hun vervolgstudie of met hun verdere loopbaan. Ook de ouders en verzorgers willen we van harte feliciteren met het succes van hun kind(eren). “Bedankt allen, zonder uw samenwerking was dit niet mogelijk.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo