Onderwijs

Intake schoolbenodigdheden loopt

school artikelen

Om de levensstandaard van kwetsbare groepen te verbeteren is er elk jaar de mogelijkheid, voor ouders die kinderen hebben die het voortgezet onderwijs volgen, om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen voor schoolbenodigdheden.

De Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ouders of verzorgers die recht hebben op onderstand of een gezamenlijk inkomen hebben dat lager of gelijk is aan $ 814(Bonaire), $ 921(Statia) en $930(Saba) per maand in de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor bijzondere onderstand voor de kosten van schoolbenodigdheden en schooluniformen. Andere criteria waar men aan moet voldoen is dat de ouder of verzorger vijf jaar in het bevolkingsregister moet zijn ingeschreven.

Rocargo

De artikelen die de ouders of verzorgers ontvangen zijn o.a. een pakket bestaande uit een agenda, pen, potlood, gum, geodriehoek etc. Ook ontvangt men een bon waarmee 3 jeansbroeken, 1 tas en gympen naar keuze kunnen worden opgehaald bij de leverancier ter waarde van de bon. De schooluniformen kan men ook via een bon ophalen bij de leverancier.

Er worden speciale spreekuren gehouden om de intake te kunnen doen. Op Bonaire kan men een aanvraag indienen tot en met 24 juni 2016. Dit kan op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur bij het SZW-kantoor, Centrumgebied z/n. Op Sint Eustatius kan men op 15 of 16 juni een aanvraag indienen, van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur in het SZW kantoor, Cottage Road z/n. Ook op Saba zijn er speciale dagen gehouden om een aanvraag in te dienen. Het is ook mogelijk om een aanvraag op een later tijdstip in te dienen, maar hou er rekening mee dat u op tijd uw aanvraag indient zodat u de artikelen voor het nieuwe schooljaar tijdig in uw bezit heeft.

Om een aanvraag in te kunnen dienen zijn de volgende documenten nodig:

  • Geldig sédula, van ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger
  • Trouwboek of Familieboek
  • Een beschikking waaruit blijkt dat de verzorger of wettelijke vertegenwoordiger belast is met de zorg voor het kind/de kinderen
  • Inschrijvingsbewijs van school en rapport (tussen rapport)
  • Loonstroken van de laatste 2 maanden
  • Bankafschrift van de laatste 2 maanden

Naast de schoolbenodigdheden maakt de unit SZW het ook mogelijk om meer kostensoorten via de bijzondere onderstand vergoed te krijgen. Zo draagt SZW haar steentje bij om voor ieder persoon een menswaardig bestaan te helpen creëren. Neem contact op met ons op voor meer informatie.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo