Politiek & Bestuur

Plasterk: Meer verantwoordelijkheid voor de BES eilanden

plasterk en beukenboom

Robby Beukenboom en James Kroon van Bonaire in gesprek met André Bosman.

 

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk was vandaag terughoudend over een verhoging van de kinderbijslag op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Maar hij erkende dat de drie eilanden meer ruimte moeten krijgen om zelf dingen te regelen. “Als er geen reden is om het niet te doen, dan gaan we het wel doen”, zei de minister van Binnenlandse Zaken op Cruijffiaanse wijze.

Het verzoek om meer verantwoordelijkheden voor Bonaire, St. Eustatius en Saba was afkomstig van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Ze maakten dankbaar gebruik van hun ontmoeting met delegaties van de drie eilanden en van de evaluatie van Caribisch Nederland door de commissie Spies, officieel het onderwerp van de vergadering.

“De eilanden worden vanuit tien ministeries bestuurd. Die ambtenaren doen hun stinkende best, maar snappen niets van het besturen van een eiland en dat kunnen we ook niet van hen vragen”, zei SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. “Armoede, zorg, werkgelegenheid en de koopkracht moeten op orde komen, maar het belangrijkste is om te kijken wat Bonaire zelf kan en wat Bonaire niet kan en hen daar bij te helpen”, zei Van Raak, dit pleidooi herhalend voor Saba en St. Eustatius.

De Tweede Kamerleden André Bosman (VVD), Roelof van Laar (PvdA) en Paul van Meenen (D66) hadden vergelijkbare verzoeken. Ze verwezen onder meer naar Saba, dat na bemiddeling van Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella bijna toestemming kreeg om zelf visvergunningen te verstrekken tot dit in het laatste traject van goedkeuring stuitte op een blinde muur van juridische bezwaren in het doolhof van Nederlandse regelgeving.

Plasterk waarschuwde voor de verwachting dat alles wel in orde komt als de drie eilanden opeens zelf alles kunnen regelen. De eilanden zijn wel degelijk gebaat bij de expertise en financiële bijdrages uit Nederland – vorig jaar een bedrag van 367 miljoen euro – en op het gebied van onderwijs en de zorg is de situatie enorm verbeterd, zei hij. De minister wees de suggestie van de hand dat Nederlandse ambtenaren niet willen luisteren naar de wensen van lokale bestuurders. Maar hij beloofde dat de Nederlandse regering zou kijken op welke terreinen verantwoordelijkheden kunnen worden overgedragen, te beginnen op Saba. “De huidige structuur biedt daar de ruimte voor”, zei hij.

De PvdA-minister aarzelde over een motie van zijn partijgenoot Van Laar om de kinderbijslag te verhogen. Van Laar wil de kinderbijslag verhogen van 40 dollar naar 150 dollar per maand, een jaarlijkse uitgave van zo’n 6 miljoen euro. Plasterk zei dat hij best wil kijken of er ruimte is op de begroting voor 2017, maar waarschuwde dat dit in mindering wordt gebracht op andere uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs of zorg. Ook wilde hij niet de indruk wekken dat hij een verhoging heeft toegezegd.

Van Meenen diende moties in waarin hij onder meer vroeg om in de vrije uitkering rekening te houden met kosten voor achterstallig onderhoud en om duidelijkheid over de term aanvaardbaar voorzieningenniveau. “We hebben dat beloofd, maar niet gedaan. Je zou het bijna een soort ereschuld kunnen noemen”, zei hij. Hierop herhaalde Plasterk dat per ministerie bepaald wordt wat een aanvaardbaar voorzieningenniveau is. De financiering van achterstallig onderhoud is echt een taak van de eilanden zelf, die daar in hun eigen budget ruimte vrij voor moeten maken, zei hij.

Over de moties wordt in de tweede helft van juni gestemd.

Bron en foto : Amigoe

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo