Onderwijs

SGB bestuur en directie informeren de samenleving

SGB bestuur

SGB bestuur vlnr; R. Sealy-Clappers (lid), J. Balentien-Nicastia (penningmeester), K. Visser (voorzitter), F. de Palm (secretaresse), N. Huygen (secretaris), F. Goedgedrag. (foto R. Thodé)

 

Rocargo

Het bestuur van de Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SSGB) is voor het eerst in jaren compleet, met de benoeming per 26 maart jl. van de secretaris. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter : Karel Visser Secretaris : Nina Huygen
Penningmeester : Joanne Balentien–Nicastia Lid : Riet Sealy-Clappers
Lid : Frits Goedgedrag

Het bestuur is belast met het bestuur en beheer van de onder zijn gezag staande school en staat de directie met raad terzijde. De bestuursvergadering is daarmee het orgaan waarin de koers van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) wordt bepaald en besluitvorming op het hoogste niveau plaatsvindt.

Door alle medewerkers en bestuur samen wordt gewerkt aan hetzelfde doel; zo goed mogelijk

onderwijs bieden voor de leerlingen en studenten van de SGB, en daarmee bijdragen aan de toekomst van leerlingen plus studenten; en bijdragen aan de ontwikkeling van Bonaire. De inbreng van leerlingen, studenten, ouders/verzorgers en onze omgeving is belangrijk voor ons. Het zijn belangrijke bronnen die mede aangeven hoe het gesteld is met onze school. En die wij zullen meewegen; samen dragen wij de SGB.

Het bestuur legt voor het lopende jaar de focus op de volgende drie punten, die als richting dienen voor de werkwijze van het bestuur en de directie van de SGB:

  1. De leerling/student staat voorop: kwaliteit van het onderwijs
  2. Randvoorwaarden moeten op orde zijn om het eerste punt te kunnen garanderen: orde op zakenstellen
  3. Opstellen strategisch beleid en daarmee samenhangende meerjarenbegroting

Nina Huygen is een gedreven, enthousiasmerende manager in het publieke domein, die mensen en organisaties in beweging krijgt. Zij is gericht op maatschappelijk rendement, werkt vanuit waarden. Ze heeft een passie voor uitvoeringsorganisaties, met een goed oog voor politiek- bestuurlijke verhoudingen. Nina is van huis uit politicoloog en bestuurskundige, en heeft ook internationaal recht gestudeerd. Ze is politiek adviseur geweest van de staatssecretaris van Justitie in het kabinet Balkenende IV. Voor zij naar Bonaire kwam, was zij directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een overheidsorganisatie die een financiële tegemoetkoming geeft aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Op Bonaire heeft zij haar eigen bedrijf in strategisch advies, interim-management en teamtrainingen opgericht.

De heer Frans van Efferink is jarenlang bezig geweest met innovaties in het onderwijs. Hij is in staat geweest om een school in Nederland, excellent te maken. In het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de heer Van Efferink in drie maanden de tijd ervoor gezorgd

dat er een verbetertraject uitgevoerd werd op de middelbare school van Sint Eustatius met goede resultaten. De nieuwe Algemeen Directeur van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) heeft veel ervaring met verbetertrajecten en audits bij zwakke scholen. Met deze bagage wil de heer Van Efferink samen met het SGB managementteam plus personeel ervoor zorgen dat de SGB de basiskwaliteit bereikt. De kersverse Algemeen Directeur van de SGB is sterk in het verbinden van mensen.

Zeer binnenkort ontvangen ouders/verzorgers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs deel van de SGB een brief via hun kind(eren) over deze ontwikkelingen. De studenten van ons mbo krijgen dit via de mail gezien deze meerderjarig zijn.

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo