Onderwijs

Renovatie Bethel Methodist School gestart

wallbreaking bethel school

Directeur Ellis Woodley van de Bethel Methodist School (BMS) op Sint Eustatius nam afgelopen maandag een bijzondere taak op zich. Hij zette de graafmachine in werking, waarmee het eerste sloopwerk werd verricht. Met deze actie is de renovatie van de BMS officieel op gang gekomen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke “kick-off” bijeenkomst, in aanwezigheid van het eilandsbestuur, docenten en leerlingen, het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), het Rijksvastgoedbedrijf, de betrokken constructiebedrijven en andere relaties van de basisschool.

Zoals directeur Woodley in zijn speech aangaf, dateert het hoofdgebouw uit de jaren zeventig en is het wel toe aan een moderniseringsslag. Tijdens de komende renovatie worden de gebouwen en het buitenterrein onder handen genomen. Het gaat om twee vleugels waarin zich lokalen en kantoren bevinden. Er worden maatregelen getroffen om de school orkaan- en aardbevingsbestendig te maken. Door het aanbrengen van nieuwe, goed sluitende ramen en deuren en een goede dakisolatie, worden de lokalen en kantoren energiezuinig gemaakt. Er komen nieuwe airco’s met verse luchttoevoer en CO2 meters. Tegelwerk, plafonds en toiletgroepen worden vernieuwd. Het buitenterrein wordt voorzien van verharding en plantenbakken en het hekwerk wordt opgeknapt.

De verbouwing zal in twee fases verlopen: fase 1 loopt tot de grote vakantie. Aansluitend is tweede fase, tot eind 2016. Uitvoerders van dit project zijn dezelfde lokale partijen die eerder ook de renovatie van de Golden Rock Catholic School op Sint Eustatius voor hun rekening namen: D&R Enterprises NV (hoofdaannemer), Howard Enterprises NV (onderaannemer) en Wim de Jong (bouwcoördinator en opzichter). De betrokken architect is ditmaal Independent Consulting Engineering NV van St. Maarten.

Het project wordt aangestuurd door het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) en vormt onderdeel van de onderwijshuisvestingsplannen. Deze plannen zijn door de Openbaar Lichamen, waaronder Sint Eustatius en het ministerie van OCW opgesteld. Ze bevatten de blauwdruk voor verbetering van de onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland, tussen 2012 en 2020. Dit vanuit het gegeven dat een prettige schoolomgeving positief bijdraagt aan de leerprestaties van de leerlingen.

Fotobijschrift:
Directeur Ellis Woodley van de Bethel Methodist school zet de renovatie in gang.

Deel dit artikel