Geen categorie

Referendumcommissie Bonaire 2015 ingesteld

De commissie voor de op 18 december 2015 te houden referendum is ingesteld door het college.

Het bestuurscollege heeft de volgende personen benoemd als leden:
• De heer Douwe Boersema (voorzitter);
• Mevrouw Maritza Valdink (secretaris);
• De heer Stephen Rosario (penningmeester);
• De heer Franklin Hanse (lid);
• De heer Sherwin Pourier (lid);
• De heer Ivan Dario Perez Gomez (lid);
• Mevrouw Jo-Ann Ruimveld (lid).

Het college heeft gekozen voor een uitgebalanceerde team, waarin leden zijn benoemd met verschillende achtergronden, zoals juridisch, ondernemend, financieel en psychologisch.

De commissie zal op korte termijn een plan van aanpak voorleggen aan het college. Hierin wordt onder andere een begroting meegenomen die ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Dit inzake de kosten die de organisatie van het referendum met zich mee zal brengen.

Deel dit artikel