Onderwijs

Inning studieschuld FINEB op Bonaire na 1 november door deurwaarder

Debiteuren met een openstaande studieschuld hebben nog tot 1 november de tijd om met de afdeling Studiefinanciering van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) tot een terugbetalingsregeling te komen. Er zijn in de afgelopen tijd diverse mogelijkheden geboden om de terugbetaling te vergemakkelijken, zoals een gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld en de mogelijkheid om een betalingsregeling te sluiten, op basis van een draagkrachtmeting. Wie op 1 november nog altijd geen actie heeft ondernomen om tot terugbetaling over te gaan, zal benaderd worden door een deurwaarder voor de inning van de achterstallige betalingsverplichting.   

De afdeling RCN-Studiefinanciering verstrekt studiefinanciering en opstarttoelages aan studenten uit Caribisch Nederland die mbo of hoger onderwijs volgen. Een andere taak van deze afdeling is de inning van de voormalige FINEB-leningen. De opbrengst (minus de uitvoeringskosten) van de inning van de FINEB-leningen, gaat, inclusief de renteopbrengsten, naar het Openbaar Lichaam Bonaire en komt ten goede aan het onderwijs op Bonaire.

Inmiddels heeft RCN-Studiefinanciering een bedrag van $ 399.931,00 overgedragen aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Toch is gebleken dat er debiteuren zijn die niet aan de betalingsverplichting voldoen. RCN-Studiefinanciering heeft daarom helaas moeten besluiten de inning van die schulden uit te besteden aan een deurwaarder. Dit leidt tot incassokosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) die voor rekening komen van de debiteuren. Ook wordt over het openstaande bedrag wettelijke rente berekend.

RCN-Studiefinanciering koos voor samenwerking met Gerechtsdeurwaarderskantoor Halcyon Bonaire B.V.  Op 27 juli 2015 tekenden de heer R.A. Oleana, diensthoofd OCW namens RCN-Studiefinanciering en T.B. Silberie, Gerechtsdeurwaarder van Halcyon Bonaire B.V. een overeenkomst om de betalingsachterstanden van FINEB-schulden te innen. Daarnaast zal het gerechtsdeurwaarderskantoor ook betalingsachterstanden van debiteuren gaan innen die ten onrechte studiefinanciering of een opstarttoelage ontvingen.

Debiteuren die nog tot een betalingsregeling willen komen, kunnen tot uiterlijk 

1 november 2015 contact opnemen met RCN-Studiefinanciering via telefoonnummer (+599) 717-8509 of e-mailadres fineb@rijksdienstcn.com.

Uiteraard is het ook mogelijk het kantoor van RCN-Studiefinanciering te bezoeken in de Bonaire Mall, aan de Kaya Grandi 24, op de 1e verdieping. Het kantoor is geopend van maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. Op vrijdagmiddag van 13.30 tot  16.00 uur. ’s Ochtends volgens afspraak. Meer informatie is beschikbaar op https://www.rijksdienstcn.com/fineb en op Facebook

Deel dit artikel