Vakantie & Toerisme

TCB geeft uitleg over de Toerismebegroting

De Tourism Corporation Bonaire (TCB) wil opheldering verschaffen over het door de BONHATA uitgebrachte persbericht betreffende de lokale toerismebegroting. TCB bevestigd dat er al enkele jaren geen enkele wijziging c.q. verhoging heeft plaatsgevonden in het begroting van TCB. Het Openbaar Lichaam verricht al enkele jaren haar uiterste om structureel extra middelen ter beschikking te stellen om een bijdrage te leveren aan de plannen voor het toerisme op Bonaire.

Aan het begin van dit jaar heeft het OLB de bestaande situatie onder de loep genomen en is tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is deze structurele extra gelden voor 2015 en 2016 beschikbaar te stellen. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat er naar alternatieven dienen te worden gezocht om die extra activiteiten te bekostigen waar extra middelen voor nodig zijn. De TCB is voortdurend in gesprek met de overheid en Toerismegedeputeerde, de heer Clark Abraham, om samen tot een oplossing te komen voor deze ontstane situatie.

Rocargo

In afwachting van het Strategisch Toerisme Plan, verricht de TCB maximale inspanning om een meerjarig marketingplan op te stellen, waarbij de nadruk ligt op productontwikkeling die past bij het profiel van het eiland en Bonaire als bestemming alsmede de daarbij behorende begroting. Beheersbare programma’s die TCB in staat zal stellen om zelf fondsen te genereren die de organisatie in de toekomst onafhankelijker moet maken van de overheid.

TCB heeft kennis genomen van besprekingen en evaluaties voor een mogelijke “one fee tax collection”. TCB en het OLB zijn zich ervan bewust dat er acties moeten worden ondernomen met betrekking tot accommodaties en bedrijven die illegale handelingen verrichten die ervoor zorgen dat het OLB inkomsten misloopt of verhinderen om uitstaande belastingen te innen. Wij hebben begrepen dat de overheid het traject aan het bewandelen is om te komen tot een plan voor een “one fee tax collection”. TCB is hierdoor optimistisch dat samen met het OLB deze plannen die in voorbereiding zijn, gerealiseerd zullen worden om te komen tot een betere toerismebegroting voor Bonaire.

Deel dit artikel