Politiek & Bestuur

Raad acht ontwerp eilandverordening rijp voor besluit

De eilandsraad acht het ontwerp eilandverordening rijp voor besluit. Dit werd besloten tijdens de meningvormende raadsvergadering van vanavond 1 oktober 2015.

Het ontwerp eilandverordening werd op 28 september 2015 door het BC ter goedkeuring aangeboden aan de raad. Dit in opdracht om een referendum over de staatkundige positie van Bonaire voor te bereiden.

,,We zijn blij met het besluit van de eilandsraad om het ontwerp mee te nemen naar de besluitvormende raadsvergadering. De bevolking moet de kans krijgen om zich uit te spreken over hun toekomst. We willen niks anders dan dit eiland kansen en mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Het is aan de bevolking om ons daar richting in te geven’’, aldus gedeputeerde Clark Abraham.

De besluitvormende raadsvergadering vindt volgende week dinsdag 6 oktober 2015 om 19.00 uur plaats. Voor inzage in het ontwerp eilandverordening kan men terecht op de website van de eilandsraad: www.konsehoinsular.nl.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo