Dieren

Bestuurscollege stopt voorlopig met ezelvangst

Naar aanleiding van de vele binnengekomen klachten omtrent de ezel problematiek op Bonaire, is er door het Bestuurscollege besloten om het vangen van ezels tot nader orde te stoppen.

Het Bestuurscollege is van mening dat de ezelproblematiek verder dient te worden bestudeerd, zodat men tot een goede oplossing voor de kwestie kan komen. De directie Ruimte en Ontwikkeling zal op verzoek van het college een evaluatie geven van de reeds genomen maatregelen.

Rocargo

,,Vanuit dat punt kan er verder worden gekeken naar mogelijke oplossingen waarbij rekening dient te worden gehouden met onder andere de veiligheid van de burger, de natuur en het welzijn van de dieren’’,

zo stelt het Bestuurscollege.

Bron:Antilliaans Dagblad

Deel dit artikel