Verkeer

Opening nieuwe rotonde Misa di Playa

Vrijdag 17 juli zal de rotonde bij Misa di Playa in zijn totaliteit worden geopend.

Tegelijk met het openstellen van de rotonde zullen er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot de verkeerscirculatie in de nabijheid van de rotonde.
De veranderingen worden ingesteld om de verkeersdoorstroming in het centrum te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is dat de verkeers-as Kaya Nikiboko Zuid – Kaya Korona als doorgaande hoofdverkeersader gaat functioneren.

De wijzigingen in de verkeerscirculatie zijn de volgende:

– Komende vanaf de kaya Korona richting het centrum kan er niet meer linksaf de kaya Nikiboko Noord worden ingereden;
– Komende vanaf de kaya Nikiboko Noord richting het centrum kan er niet meer linksaf geslagen worden bij de kruising met de kaya Korona;
– De in/uitrit naar de parkeerplaats van de kerk, aansluitend op de kaya Nikiboko Noord wordt 2-richting;
– Komende vanaf de Kaya M.C. Hellmund-Boom dient er verplicht rechtsaf geslagen te worden, richting de rotonde;
– De kaya Simon Bolivar wordt een 1-richtingsweg, vanaf de kruising met de Kaya M. Piar t/m de aansluting op de Kaya L.D. Gerharts;
– De 1-richting op de Kaya Caracas wordt omgedraaid, in de nieuwe situatie kan men niet meer via de Kaya Nikiboko Zuid de kaya Caracas op;
– De 1-richting op de Kaya Sabana wordt omgedraaid, in de nieuwe situatie kan men niet meer via de Kaya Nikiboko Zuid de kaya Sabana op;
– Het deel van de Kaya Sabana tussen de uitrit parkeerplaats kerk en de Kaya J.C. v/d Ree wordt ingesteld als 2-richtingsweg;
– De kaya J.C. v/d Ree wordt ingesteld als 1-richtingsweg.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo