Nieuws uit Nederland

Basis voor kinderrechten gelegd

Er is inmiddels een stevige basis voor de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen binnen het Koninkrijk. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dit in aanloop naar een Tweede Kamervergadering over kinderrechten die morgen plaatsvindt.

“De vier landen hebben het afgelopen jaar goede stappen gezet om de acties uit het Actieplan Kinderrechten ten uitvoer te brengen. De maandelijkse besprekingen zorgen ervoor dat de landen van elkaar leren hoe bepaalde problemen aan te pakken en te profiteren van elkaars ervaringen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de positieve ervaringen op de Bovenwinden met de rondetafelsessies van Unicef onder leiding van de heer Niels Karsberg, die ook in andere landen een vervolg zullen krijgen”, schrijft Plasterk aan de Tweede Kamer.

Het Actieplan Kinderrechten werd eerder deze maand tijdens de Koninkrijksconferentie op Curaçao vastgesteld door de vier regeringen, inclusief de actieplannen die per land zijn opgesteld. Aanleiding is een onderzoek van Unicef in 2013 met de conclusie dat er veel te verbeteren valt aan de leefomstandigheden van kinderen in het Koninkrijk. Maatregelen zijn met name gericht op aandacht voor de rol van het gezin en ouders, voorzieningen als een kindertelefoon en kinderombudsman en de opvang van kinderen voor en na school. De verbetering van kinderrechten op Bonaire, St. Eustatius en Saba kent een extra speerpunt, namelijk de verbetering van huisvesting. Tijdens de week van Caribisch Nederland zijn onder meer afspraken gemaakt over de benoeming van een coördinator voor jeugdbeleid op Saba, voorlichting over de opvoeding op Bonaire en training voor jeugdwerkers en vrijwilligers op St. Eustatius.

Minister Plasterk reageert tot slot ook op verzoeken van individuele Tweede Kamerleden. PvdA’er Roelof van Laar vroeg eerder dit jaar specifiek naar de mogelijkheid om een jaarlijks kinderrechtenfestival te organiseren in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met het besluit om jaarlijks een Week van de Opvoeding te houden wordt daar deels aan tegemoet gekomen.

“In een dergelijke week staan ontmoetingen en uitwisselingen tussen ouders, mede-opvoeders en natuurlijk ook kinderen en jongeren centraal. De Taskforce zal deze acties ter hand nemen, waarbij het aan ieder land is om een eigen invulling te geven aan bijeenkomsten en festivals”, aldus Plasterk. Ook kinderen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren, aldus de minister in reactie op een verzoek van D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel