Ondernemen & Bedrijven

Economische samenwerking binnen het Koninkrijk

Al langer zetten Aruba, Bonaire en Curaçao zich in om een corridorfunctie of hubfunctie te vervullen in de handel tussen Europa en Latijns Amerika. Vanuit Nederland zien we de laatste jaren een intensivering van de pogingen om meer handel te drijven met onder meer de opkomende economieën zoals in Latijns Amerika. Om inzicht te krijgen in de ervaringen en de behoeften van het bedrijfsleven op het gebied van handelsbevordering heeft het ministerie van BZK, in afstemming met de ministeries van EZ en BZ, onderzoeksbureau  SEO (Stichting Economisch Onderzoek) opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen. Dit sluit ook direct aan op de uitgesproken wens van Minister van BZ Koenders tijdens zijn verblijf in de regio begin deze maand, om meer oog te hebben voor de belangen van de Caribische delen van het Koninkrijk bij economische diplomatie.

Het onderzoek beoogt vanuit het perspectief van ervaringen en behoeften van bedrijven op de eilanden en in Nederland, een bijdrage te leveren aan de discussie over vervolgstappen en te nemen beleidsmaatregelen die zijn gericht op de verdere ontwikkeling van de handel van het Koninkrijk met Latijns-Amerika. Daartoe is een webenquête uitgevoerd onder het bedrijfsleven in Nederland, Aruba, Curacao, Bonaire en Sint Maarten. Afgelopen dagen hebben de onderzoekers, samen met vertegenwoordigers van BZK en EZ een bezoek gebracht aan de benedenwindse eilanden om de resultaten van dit onderzoek te bespreken.

Tijdens dit bezoek hebben uitgebreide ontmoetingen plaatsgevonden met (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven, politici en ambtenaren. Naast een toelichting op de resultaten is daarbij expliciet gevraagd naar de mogelijkheden die zij zien om de economische bedrijvigheid binnen het Koninkrijk en met Latijns-Amerika te bevorderen. Ook is gesproken over de belemmeringen die ondernemers ervaren in hun handel met Latijns-Amerika en ervaringen van het bedrijfsleven met beschikbare faciliteiten die daarbij nodig zijn , zoals (lucht)haven, douane en e-zone.

De resultaten van het onderzoek bevestigen dat het Caribische deel van het Koninkrijk een rol kan spelen in de bevordering van de handel met Latijns Amerika. Nederlandse bedrijven die handelen met Latijns Amerika, en die handel willen uitbreiden, maken reeds gebruik van faciliteiten en diensten in het Caribische deel van het Koninkrijk, of overwegen dat te gaan doen.

Tijdens het bezoek en de gesprekken zijn op diverse terreinen concrete aanbevelingen gedaan. Daarbij werd door het bedrijfsleven de nadruk gelegd op meer economische samenwerking tussen de benedenwindse eilanden, verbeteringen in onderwijs- en arbeidsmarktbeleid en het wegnemen van specifieke handelsbarrières.

Het onderzoeksrapport met de onderzoeksresultaten is vanaf vandaag te downloaden op de website van SEO. Komende week zal SEO een advies uitbrengen aan de minister van BZK met het oog op de Koninkrijksconferentie van 16 juni 2015.

Bron: Rijksdienst Caribisch Nederland

Deel dit artikel