Onderwijs

Karel Visser interim voorzitter SGB

Hij is pas 28, heeft een goed lopende zaak, Karel’s Beach Bar, en is sinds een paar weken interim-voorzitter van de meest besproken instelling op het eiland, de Scholengemeenschap Bonaire: Karel Visser.

Voorzitter worden van de school die hij ook zelf bezocht, was aanvankelijk niet zijn plan. Wel had hij een ‘alumnivereniging’ opgericht, voor oud-leerlingen. “Ik had de school gevraagd of er binnen het bestuur geen zetel zou kunnen komen voor de voorzitter van de alumnivereniging. Daar waren ze nog over aan het nadenken, toen men vroeg of ik voorzitter zou willen worden.”

Rocargo

Karel Visser volgt Frans Lauxen op. Die kwam in aanvaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen na een uiterst negatief inspectierapport over het bestuurlijk handelen op de SGB. Lauxen en zijn medebestuursleden wilden openbaarmaking van het rapport via de rechter verhinderen. Vrijwel daags nadat de rechter besloot dat het inspectierapport toch gepubliceerd mocht worden, liet staatssecretaris Sander Dekker weten dat de SGB een aanwijzing zou krijgen, als het zittende bestuur niet zou opstappen. Lauxen beschuldigde Dekker van ‘machtsmisbruik’, maar vertrok voor de aanwijzing er kwam.Visser werd interim-bestuursvoorzitter.

De rel met Den Haag zorgde voor veel onrust op de school, al durven maar weinigen zich daarover over uit te spreken. Visser ziet het dan ook als de eerste taak van dit interim-bestuur om de band tussen bestuur en docent te verbeteren. Ook moet er ‘meer duidelijkheid komen over de financiële positie van de school’. “Ik heb net de boeken gecontroleerd”, zegt hij. “Financieel lijkt de school gezond.”

Het oude bestuur stelde zich achter het veelbesproken ‘verbeterplan’ van de huidige interim-algemeen directeur van de school, Lydia Emerencia. Voorstanders van dat plan zeggen dat het binnen de school breed gedragen is, het ‘inspectierapport bestuurlijk handelen’ sprak van een plan dat zou zijn opgesteld volgens de ‘onderwijskundige en organisatiekundige theorie’, zonder grondige analyse van de problematiek op de verschillende afdelingen van de SGB.

Visser: “Op basis van het verbeterplan zouden duidelijker prioriteiten gesteld moeten worden. Wij geloven als bestuur in de kennis die Lydia Emerencia heeft van onderwijs. Maar ze heeft een sparring partner nodig. Onder het vorige bestuur kreeg ze te veel de vrije hand. Zo is het aannemen van personeel formeel een taak van het bestuur. Die hebben wij dan ook weer naar ons toegetrokken. Wij willen dat het aannemen van personeel transparant gebeurt. Ook zouden docenten niet bang moeten zijn voor schorsing of ontslag. Daarvoor dient eerst het bestuur geraadpleegd te worden. Docenten moeten de zekerheid hebben dat zij hun werk kunnen doen. Zij zijn het eerste contact met de leerlingen.”

Karel Visser is een man van de dialoog. “OCW financiert het onderwijs op Bonaire, en dus ook het verbeterplan. Dat we dat geld moeten verantwoorden, is niet meer dan logisch. Als men in Den Haag niet gelooft dat dit het beste plan is, zullen wij moeten proberen ze daar verder van te overtuigen.”

Visser zelf deed pas zo’n tien jaar geleden eindexamen op de SGB: “Ik heb havo gedaan en daarna vwo, twee jaar in één, op Curaçao.” Hij studeerde werktuigbouwtechniek aan de Technische Universiteit Delft en kwam in 2011 definitief terug naar Bonaire. Hij is eigenaar van het populaire Karel’s Beach Bar.

Toen hij werd gevraagd om bestuursvoorzitter van z’n eigen oude school te worden, zeiden velen ‘wil je daar je vingers wel aan branden?’ Maar Visser doet het uitsluitend met goede bedoelingen. “Ik heb geen dubbele agenda. Ik had zelf de beste tijd van m’n leven op de SGB. Ik had betrokken docenten. Met sommige van hen bleef ik ook in de pauzes kletsen. Er was toen ook lesuitval en veel verloop onder docenten, maar nu lijken de problemen groter. En de spotlights van Nederland staan op de school gericht.”

Naar zijn idee is ook de generatie kinderen van nu, anders dan de zijne. “Er is minder respect voor docenten. Daarbij heeft Bonaire het onderwijs laag zitten. Maar zonder goed onderwijs hebben kinderen geen basis. Ook ouders moeten in dat opzicht hun verantwoordelijkheid nemen.”

Visser vergelijkt de huidige situatie op de SGB met een ‘bloedend mens’. “Nu moet eerst de bloeding gestopt worden, de rust moet weerkeren. Dan kunnen we verder met de sanering van dat mens.”

Het interim-bestuur waarvan Visser voorzitter is, blijft in principe tot 1 augustus aanstaande in functie. “Dan moet de school een zogeheten Raad van Toezicht hebben.”

Vorige week waren oud-gezaghebber Glenn Thodé en Kete Kervezee, adviseur van het steunpunt zeer zwakke scholen, op Bonaire om te beoordelen of dit bestuur tegen die taak was opgewassen. De staatssecretaris stelde: “Indien dit nieuwe bestuur ongeschikt wordt geacht voor deze complexe taak, verwacht ik dat het bestuur hier zelf zijn conclusies aan verbindt. En zijn taken alsnog overdraagt aan een interim-
bestuurder. Mocht het bestuur dit niet doen dan zullen de minister en ik alsnog de aanwijzing verzenden.”

Volgens Visser zijn de gesprekken met Thodé en Kervezee constructief verlopen. Over de inhoud wil hij vooralsnog geen mededelingen doen.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel