Nieuws van Bonaire

Raad Openbaar Bestuur: ‘Financiële verhoudingen met Caribisch Nederland moeten anders’

Gebouw van het ministerie van BZK in Den Haag. Foto: Rijksoverheid

DEN HAAG – De herziening van de bestuurlijke en financiële verhoudingen met Caribisch Nederland vraagt om meer dan een paar technische aanpassingen. De voorgestelde aanpassingen in de huidige bekostiging van de Caribische eilandelijke taken en middelen past in een patroon van het bieden van oplossingen binnen een systeem dat fundamentele tekortkomingen kent.

Dit zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een Briefadvies ‘Onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland’ naar aanleiding van het onderzoek dat bureau IdeeVersa in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd.

Onder meer adviseert het ROB dat de eigen verantwoordelijkheid van de eilanden bevorderd moet worden, er meer rekening moet worden gehouden met de bijzonder positie van de drie eilanden, de bekostiging anders zou moeten en dat gestreefd zou moeten worden naar een meer eenduidige bestuurlijke en financiële afstemming.

Niet voor het eerst pleit ook het advies van een meer coördinerende rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden. In de praktijk blijkt die rol moeilijk, waardoor de eilanden steeds te maken hebben met een veelheid aan ministeries als gesprekspartner.

Opsteker

Het rapport lijkt in zekere zin een opsteker voor het bestuur van de drie eilanden, die op meerdere punten aangeven het niet eens te zijn met de huidige opzet. Er is, eigenlijk al vanaf 10/10/10 veel kritiek op de hoogte van de vrije uitkering, die te laag zou zijn. Weliswaar komen door bijzondere projectfinanciering diverse projecten tot stand, maar vervolgens is er geen geld beschikbaar om ook aan het benodigde onderhoud te doen.

Deel dit artikel