Nieuws van Bonaire

Integrity summit Dutch Caribbean gehouden op Curaçao

Deelnemers van de Summit samen op de foto. Foto: RCN

WILLEMSTAD – Van 30 oktober tot 3 november jl. is op Curaçao een zogenaamde  Integrity Summit gehouden. De bijeenkomst bracht deelnemers van verschillende organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bijeen. 

Het doel van de top was om expertise op het gebied van integriteit te verbeteren en samenwerking tussen deze entiteiten te bevorderen.

Belangrijke resultaten van de top omvatten de overeenkomst om een platform op te zetten voor het delen van beste praktijken en dagelijkse ervaringen, met als doel het verhogen van het expertiseniveau en het bevorderen van integriteitssamenwerking binnen het Koninkrijk. Ongeveer 30 deelnemers van 15 overheidsorganisaties stemden in met de oprichting van dit platform, dat zowel autonome landen als de Caribisch Nederland zal omvatten. De nadruk zal liggen op expertiseverbetering op lokaal niveau.

Cruciale stap

Het evenement had opmerkelijke sprekers en behandelde het belang van integriteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De top wordt gezien als een cruciale stap in het bevorderen van integriteit in de regio en kreeg positieve feedback van deelnemers. Het primaire doel van de conferentie was het bevorderen van wederzijds begrip en het verbeteren van de expertise van verschillende overheidsinstanties, organisaties en instanties om kwesties met betrekking tot integriteit aan te pakken, waaronder fraude, corruptie en wangedrag. De top werd georganiseerd door het Ministerie van BZK en een lokaal bureau dat is gespecialiseerd in integriteit en compliance, en wordt beschouwd als een veelbelovende start voor toekomstige samenwerking.

Deel dit artikel