Nieuws van Bonaire

Portefeuilleverdeling nieuw BC Bonaire bekend

Gezaghebber Nolly Oleana met beide gedeputeerden en eilandssecretaris Christopher Frans (r). (Photo: Gouvernement of Bonaire)

KRALENDIJK- Nadat eerder al bekend werd wie de gedeputeerden zijn van het nieuwe bestuurscollege gesteund door de partijen PDB, M21 en de fractie vrolijk, is nu ook bekend hoe de portefeuilles zijn verdeeld onder de drie bestuurders. 

Tijdens de eerste bestuursvergadering van het Bestuurscollege is de portefeuilleverdeling, volgens artikel 2 van het Reglement van Orde vastgesteld.

De Gezaghebber is verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding en           Verkiezingen.

Gedeputeerde Clark Abraham is verantwoordelijk voor Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning, Directie Toezicht & handhaving, dierenwelzijn, Economische Zaken en toerisme en sportbeleid.

Gedeputeerde Anjelica Cicilia is verantwoordelijk voor de directie Ruimte en Ontwikkeling. Gedeputeerde Nina den Heyer tot slot is verantwoordelijk voor de directie Samenleving en Zorg.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo