Nieuws van Bonaire

Start borstkankerscreening op Sint-Eustatius

ORANJESTAD – Vanaf juli wordt de pilot van het borstkankerscreeningsprogramma gelanceerd op Sint-Eustatius. Gedurende de komende twee jaar zullen alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Deze screeningscampagne op Sint-Eustatius is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Public Health Prevention Clinic en het St.-Maarten Medical Center (SMMC). Het vroegtijdig opsporen van borstkanker is cruciaal voor een succesvolle behandeling en kan vaak minder invasieve ingrepen vereisen. Bovendien vergroot vroegtijdige detectie de overlevingskansen.

Intake

Gedurende de komende twee jaar worden alle vrouwen in de leeftijdsgroep uitgenodigd voor een intake-afspraak bij The Public Health Prevention Clinic. Tijdens deze intake zal de screeningscoördinator het proces uitleggen, inclusief de logistiek, en krijgt elke deelnemer alle benodigde informatie over het borstkankerscreeningsprogramma. Deelnemers worden in groepen van acht per chartervlucht naar Sint Maarten vervoerd. De screenings zullen plaatsvinden in het SMMC op woensdagen, één of twee keer per maand. Deelname is kosteloos.

Betrouwbare kwaliteit

De laboranten van het St. Maarten Medical Center zijn opgeleid om screeningsmammografieën (röntgenfoto’s van de borst) te maken. Hun opleiding en de kwaliteit van de screening vallen onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands Expertisecentrum voor Screening.

Nazorg

Er zijn afspraken gemaakt met de St. Eustatius Health Care Foundation en het St. Maarten Medical Center voor nazorg. De St. Eustatius Health Care Foundation zal de gescreende vrouwen informeren over eventuele afwijkingen en hen doorverwijzen naar specialisten van het St. Maarten Medical Center voor vervolgonderzoek. Het SMMC zal verdere benodigde tests en behandelingen regelen.

Voor meer informatie over het borstkankerscreeningsprogramma kunt u contact opnemen met The Public Health Prevention Clinic via +599 318 28 91 of de Facebook-pagina Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo