Nieuws van Bonaire

Echo zoek vrijwilligers voor jaarlijkse telling van papegaaien op Bonaire

KRALENDIJK – Echo organiseert op zaterdag 29 juli aanstaande de jaarlijkse Roost-telling van de geelschouderamazonepapegaai, of Lora zoals hij plaatselijk bekend staat. De Roost-telling is een jaarlijks evenement waarbij vrijwilligers bekende rustplaatsen (plaatsen waar groepen Lora’s slapen) bezoeken. Daar tellen zij de Lora’s om de grootte van de populatie op het eiland te helpen schatten. Door ongeveer te weten hoeveel papegaaien er op het eiland zijn, kan Echo bepalen hoe het met de populatie gaat. Vervolgens kan Echo gericht actie ondernemen. Voor de telling zoeken zij vrijwilligers.

Papegaaien zijn moeilijk te tellen vanwege hun sociale groepsgedrag en het feit dat ze nooit lang op één plek blijven. Door een gelijktijdige telling uit te voeren bij alle bekende verblijfplaatsen op het eiland, wordt de kans op dubbeltellingen verkleind. Zo kan er een schatting van de populatie op Bonaire worden gemaakt. In deze tijd van het jaar slapen de papegaaien in grote gemeenschappelijke groepen, waardoor het de perfecte tijd is om ze te tellen.

Vrijwilligers gezocht

Van vrijwilligers die deelnemen aan de telling wordt verwacht dat zij voor zonsopgang op een aan hen vooraf toegewezen locatie zitten. Daar tellen zij de Lora’s die uitvliegen tot alle Lora’s zijn uitgevlogen. De door alle vrijwilligers getelde Lora’s worden bij elkaar opgeteld. Daarna wordt dit vergeleken met historische gegevens om Echo te helpen bepalen of de bevolking op het eiland toeneemt of afneemt. We zien de laatste jaren een stijging in aantallen en hopen dit jaar weer op een succesvolle telling.

Echo is op zoek naar vrijwilligers om mee te doen aan de jaarlijkse telling. Hoe meer vrijwilligers ze hebben, hoe meer rustplaatsen ze kunnen tellen. Hoe meer rustplaatsen ze kunnen bezetten, hoe nauwkeuriger de bevolkingsschatting van de Lora’s zal zijn.

Op woensdag 26 juli is er een trainingssessie verzorgd door Echo voor alle nieuwkomers en herhalingsdeelnemers. Meer informatie hierover krijg je als je je opgeeft voor de telling. Als je wilt deelnemen aan Echo’s jaarlijkse ‘Roost Count Event’, stuur dan een e-mail naar Echo op Echobonaire@gmail.com. Let op: de uiterste aanmelddatum is 26 juli 2023.

Als dank voor jouw vrijwilligerswerk zal Echo na de telling tussen 8.00 en 10.00 uur een gratis ontbijt verzorgen in Cultureel Park Mangazina di Rei. Hier worden ook de inkomende voorlopige resultaten geteld.

Deel dit artikel