Nieuws van Bonaire

Daisy Coffie (M21): “Pride-viering heeft alles te maken met universele mensenrechten”

KRALENDIJK – Daisy Coffie, fractieleider van de partij M21, benadrukt dat de viering van Pride op het eiland direct verband houdt met de universele mensenrechten. De Pride-viering, die voor het eerst op het eiland plaatsvindt, heeft als doel bewustzijn te creëren en diversiteit te vieren. 

De laatste dagen zijn er ook stemmen op het eiland te horen die beweren dat de Pride-viering afkeurenswaardig is omdat homoseksualiteit ingaat tegen religieuze voorschriften. Deze tegenstanders beweren tevens dat het evenement een homoseksuele levensstijl promoot.

Coffie is echter van mening dat iedereen rechten heeft en dat het beschermen van mensenrechten essentieel is voor een harmonieuze en inclusieve samenleving. “Mensenrechten zijn fundamenteel voor de waardigheid en gelijkheid van ieder individu. Ze zijn nodig voor een vervuld leven”, aldus Coffie. De fractieleider benadrukt dat dit onder andere gaat om vrijheid van meningsuiting, vereniging, religie, onderwijs en werk, maar ook om seksuele oriëntatie. “Het respecteren en beschermen van mensenrechten is cruciaal voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, politieke stabiliteit en de ontwikkeling en welvaart van de samenleving”, aldus Coffie.

Bevorderen en handhaven

Coffie wijst er tot slot op dat bijna 200 landen lid zijn van de Verenigde Naties, die zich inzetten voor de bevordering en handhaving van mensenrechten. Ze benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de regering is om actief te werken aan de bescherming van deze rechten, waardoor een samenleving ontstaat waarin de rechten van elk individu worden gerespecteerd en gewaarborgd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo