Nieuws van Bonaire

Bevolking Caribisch Nederland neemt toe

KRALENDIJK – Op 1 januari van dit jaar telde Caribisch Nederland net iets minder dan dertigduizend inwoners. Dat zijn er bijna 1.700 meer dan een jaar eerder, zo’n zes procent meer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De toename komt voor een groot deel doordat de bevolking op Bonaire groeit, vooral door migratie. Ook op Saba en in mindere mate op Sint Eustatius neemt het aantal inwoners toe door een vestigingsoverschot. 

Bonaire 

Bonaire telde ruim 24 duizend inwoners op 1 januari 2023, een toename van ruim 1.500, zo’n zeven procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt vooral doordat veel meer mensen zich vestigden op Bonaire dan dat er vertrokken. Ruim 1.400 inwoners vertrokken in 2022. De natuurlijke aanwas, het aantal geboortes minus het aantal mensen dat overleed was 73. 

Het aantal mensen op Bonaire dat geboren is buiten Caribisch Nederland nam toe met ruim 1,400 personen. Dat komt vooral doordat er meer mensen wonen die zijn geboren in Europees Nederland, op Curaçao, in de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Colombia en de Verenigde Staten.

Saba en Sint Eustatius 

Op 1 januari 2023 telde Saba iets meer dan tweeduizend inwoners, zes procent meer dan een jaar eerder. Er vestigden zich meer mensen op het eiland dan dat er vertrokken, 114. 

De natuurlijk aanwas was beperkt. Het aantal mensen woonachtig op Saba dat is geboren buiten Caribisch Nederland nam toe met 139. Het betreft vooral personen geboren in Canada en de Verenigde Staten. Ook woonden er begin 2023 meer personen die zijn geboren in Azië dan een jaar eerder.

Sint Eustatius telde op 1 januari van dit jaar bijna 3.300 inwoners, een toename van 51, twee procent, ten opzichte van begin 2022. Dit komt vooral doordat meer mensen zich op het eiland vestigden dan dat er vertrokken; de natuurlijke aanwas was beperkt. Het aantal mensen op Sint Eustatius dat buiten Caribisch Nederland is geboren, nam toe met 65. Vooral het aantal mensen dat is geboren in Midden- en Zuid-Amerika nam toe.

Deel dit artikel