Nieuws van Bonaire

Kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland dient verder te worden verbeterd

KRALENDIJK- De kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland dient verder te worden verbeterd om te voldoen aan de eisen uit de eilandsverordeningen en de toekomstige wettelijke eisen in de Wet KO-BES. Dit wijst een onderzoek, uitgevoerd onder leiding van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen uit. 

De locaties waarin kinderopvang wordt geboden, staan aan het begin van een proces om de kwaliteit verder te verbeteren. De onderzoekers constateren dat er veel in gang wordt gezet om de kwaliteit te verbeteren.

De aanbieders van kinderopvang starten met het opstellen van onder andere het pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsplan. Zij weten echter nog niet altijd op welke manier dit het best kunnen aanpakken. 

Bij beroepskrachten wordt een grote inzet gezien om aan de opleidingseisen te voldoen. Veel van die beroepskrachten volgen op dit moment een mbo-opleiding op niveau 1, 2, 3 of 4. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat ze het noodzakelijke kwalificatieniveau bereiken.

De onderzoekers zeggen het verder positief te vinden dat zij al verbeteringen zien op locaties waar men vaker is geweest, bijvoorbeeld daar waar het pedagogisch klimaat tekortschoot. Ook wordt opgemerkt dat dat houders en beroepskrachten bereid zijn om met de geconstateerde verbeterpunten aan de slag te gaan.

“Naast deze positieve punten constateren we bij bijna alle onderzochte standaarden dat veel locaties nog niet voldoen aan de gestelde eisen. Er is al veel bereikt, maar ook nog een lange weg te gaan. We zagen op de locaties een variëteit in de tot op heden gerealiseerde kwaliteit. Zo constateerden we vooral grote verschillen – en ook risico’s – in de huisvestingsituatie van locaties, het opleidingsniveau van de beroepskrachten en de beschikbare spel- en ontwikkelingsmaterialen” constateert de rapportage over het onderzoek. 

Daarnaast nemen de onderzoekers risico’s op het gebied van essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Dit zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van actuele Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s), een stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling en het voldoen aan het vier ogenprincipe. 

Wegnemen

“Deze tekortkomingen moeten direct worden opgepakt om risico’s ten aanzien van de veiligheid van kinderen te verkleinen. Daarom maakten we hierover met de houders herstelafspraken met een korte hersteltermijn”, zo concludeert de rapportage.

De onderzoekers schatten ook in dat het voor sommige locaties zal het moeilijk worden aan bepaalde eisen te voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huisvestingseisen. Dit speelt met name als woningen of andere gebouwen worden gehuurd, of als ruimtes bouwtechnisch moeilijk zijn aan te passen. Een enkele locatie kan al werken aan de eigen ambities. 

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo