Nieuws van Bonaire

Rijna: Watercrisis wereldwijd probleem

We mogen ons gelukkig prijzen. Op Bonaire hebben we de beschikking over betrouwbaar drinkwater. Dat maken we uit het zeewater dat ons omringt. Dus voorraad genoeg! Ook hebben we een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Die reinigt afvalwater uit ons beperkte rioleringsstelsel. Ook afvalwater uit beerputten wordt daar gezuiverd. Daarmee voldoet Bonaire aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel 6 van de Duurzame Ontwikkelings Agenda 2030 van de Verenigde Naties: iedereen kan beschikken over veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. De totale Agenda bestaat uit 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.  

Gisteren, 22 maart 2023, was het World Water Day. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Want niet overal ter wereld is de situatie zo rooskleurig als hier. Integendeel. Wereldwijd heerst er een watercrisis. 

Terug naar Bonaire. Hebben wij ons watermanagement dan volledig op orde? Dat is niet het geval. De wateroverlast van de afgelopen regentijd heeft dat duidelijk aangetoond. Een deel van het jaar is ons eiland gortdroog. In een ander deel van het jaar staat Kralendijk onder water. De kunst is om het regenwater op te vangen en te bergen op het land. Op zo’n manier dat het regenwater kan infiltreren in de bodem en onze grondwatervoorraad aanvult. Dat doen we met dammen en tanki’s. Belangrijk, want veel grondwater is te zout. Daarom kunnen we ook niet onbeperkt putten slaan. Hoe meer putten, hoe groter de kans op brak water. Het regenwater zomaar de zee in laten lopen is ook geen optie. Dat is verspilling van kostbaar zoet water en het regenwater bevat te veel modder. Dat is slecht voor onze koraalriffen. 

Een ander punt is de stijgende zeewaterspiegel. Door klimaatverandering dreigt de kans toe te nemen dat delen van ons eiland overstromen. We moeten maatregelen nemen om dat te voorkomen of de gevolgen daarvan te verminderen. Met een duur woord heet dat klimaatadaptatie. Ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Nederland hakt al wat langer met dat bijltje. Ongeveer 59% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Dus een beetje hulp uit die hoek kunnen we goed gebruiken. 

De komende jaren gaan we ons watermanagement met Nederlandse hulp ingrijpend verbeteren. Daarom hebben we de mogelijkheid van een klimaattafel met Ed Nijpels als kwartiermaker besproken. Ook is er samenwerking met de waterschappen gezocht. Als eerste stap gaan we nu een plan maken voor het herstel van enkele grote dammen. Samen met de Wageningen Universiteit gaan we daarnaast het afwateringsgebied van Saliña di Vlijt in kaart brengen. Verder passen we de bouwverordening aan zodat regenbakken en gedegen opvang van afvalwater kunnen worden verplicht. Zo proberen we ons eiland meer klimaatbestendig te maken.  

Deel dit artikel