Nieuws van Bonaire

Geen onomkeerbare stappen op Sint Eustatius na verkiezingen in maart

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen belooft geen onomkeerbare stappen te nemen in de terugkeer naar democratie op Sint Eustatius. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer. Die had vragen over de teruggave van het budgetrecht aan de eilandsraad na de verkiezingen van 15 maart.

Het budgetrecht is het recht van het bestuur en de eilandsraad van Sint Eustatius om de inkomsten en uitgaven te controleren en te bepalen. Het budgetrecht is een belangrijk instrument voor het waarborgen van de democratische controle op de financiële besluitvorming van het bestuur en het zorgt ervoor dat die verantwoordelijkheid aflegt aan het volk.

Interventie

In februari 2018 intervenieerde de Nederlandse regering op St. Eustatius, ontsloeg de eilandsraad en installeerde een regeringscommissaris om bestuurlijke orde op zaken te stellen, nadat bleek dat lokale bestuurders de wet aan hun laars lapten.

Het teruggeven van het budgetrecht is gebonden aan drie voorwaarden. Zo moeten de financiële processen gedigitaliseerd en gecentraliseerd zijn. Ook moet  de planning en controlecyclus conform de Wet financiën openbare lichamen BES, de FinBES lopen en alle acties uit het Plan van Aanpak financieel beheer dienen gereed te zijn.

Ook na de verkiezingen zullen er nog verbeterstappen moeten worden doorgevoerd, schrijft de staatssecretaris. Zo spoedig mogelijk na de verkiezingen zal zij met de nieuwgekozen gedeputeerden en eilandsraadleden in gesprek gaan en hen vragen zich te committeren aan het realiseren van deze verbeterstappen. 

“Zonder breed commitment van het eilandbestuur wordt het Koninklijk Besluit tot teruggave van het budgetrecht aangehouden”, aldus Van Huffelen

Deze verbeterstappen worden vastgelegd in de nieuwe bestuurlijke afspraken die de staatssecretaris nog dit jaar ondertekent met het nieuwe eilandbestuur. 

Deel dit artikel