Nieuws van Bonaire

Oproep om afvalwatertanks van jachten leeg te pompen

KRALENDIJK – Eigenaren van jachten op Bonaire worden aangespoord om hun afvalwatertanks leeg te laten pompen door Harbour Village Marina. Dat kan voorlopig gratis, omdat de overheid jachteigenaren wil stimuleren om hun afvalwater netjes op te ruimen.

Het uitpompen van afvalwater draagt een steentje bij aan het beperken van grond- en onderwaterproblemen die een bedreiging vormen voor de riffen en de volksgezondheid.

10 dollar

In september kondigde Harbour Village Marina aan dat vanaf oktober jachteigenaren een vergoeding van 10 dollar per keer moeten betalen voor het uitpompen van hun afvalwater. 

Maar die kosten worden nu tijdelijk overgenomen door het Wereld Natuur Fonds en betaald aan natuurorganisatie STINAPA, die een werkovereenkomst heeft met Harbour Village Marina. 

Hierdoor kunnen de jachteigenaren in de maanden november en december gratis gebruikmaken van de uitpompinstallaties. Jachteigenaren die tot nu toe hebben betaald voor deze dienst, worden door STINAPA gecompenseerd.

1200

Zout

Het is voor de overheid een uitdaging om de meest geschikte oplossing te vinden voor de behandeling van het zoute afvalwater van jachten. Toiletten worden op jachten met zeewater gespoeld. Het afvalwater is daarom erg zout en kan de kwaliteit beïnvloeden van het zuiveringsproces.  

Harbour Village Marina heeft vorig jaar geïnvesteerd in twee uitpompinstallaties en een 20 m3 buffertank, waarmee afvalwater van jachten kan worden ingenomen. Een derde pompinstallatie met doseermechanisme wordt binnenkort door WEB geïnstalleerd. 

Met behulp van de buffertank kan het ingezamelde zoute afvalwater gedoseerd via het vacuüm rioolstelsel naar de centrale rioolwaterzuivering geleid worden. WEB zal het inzamelingsproces van het afvalwater te allen tijde monitoren ter waarborging van het biologische zuiveringsproces bij de rioleringszuiveringsinstallatie. 

Deel dit artikel