Nieuws van Bonaire

Bonaire mag schuiven met begroting voor meer geld naar sport, kunst en andere zaken

KRALENDIJK – De Democratische Partij op Bonaire wil in de ontwerpbegroting voor 2023 schuiven met 1,2 miljoen dollar ten gunste van agrarische zaken, sport, kunst, maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie en sociaal/cultuurwerk en jeugd/jongerenwerk. 

Dat geld moet komen van een verlaging op de begroting voor Economische Zaken. Het College financieel toezicht ziet geen bezwaar in de aanpassingen, zoals voorgesteld, omdat die budget neutraal zijn en de begroting sluitend maken.

Ook wil de Democratische partij één miljoen dollar bezuinigen op het bestuursapparaat en personeel van derden.

Het College adviseert wel bij het besluit over het amendement helderheid te verschaffen over de consequenties van de voorgestelde herschikking van uitgaven en daarbij ook een adequate onderbouwing te geven bij de voorgestelde substantiële bedragen waarmee de functies dienst economische zaken en bestuursapparaat worden verlaagd.

Als het amendement wordt aangenomen dient deze informatie in de begroting te worden verwerkt, aldus het College.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo