Nieuws van Bonaire

Tegemoetkoming voor kinderen met intensieve zorg op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

DEN HAAG – Ouders en verzorgers van kinderen van 3 tot en met 17 jaar met een intensieve zorgbehoefte in Caribisch Nederland komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 1437 dollar bruto.

Deze tegemoetkoming is toegezegd door minister Schouten (armoedebeleid, participatie en pensioenen) ter compensatie van de structurele dubbele kinderbijslag die wordt ingevoerd zodra het wetstraject is afgerond. De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming loopt van 1 november tot en met 30 december 2022.   

De tijdelijke regeling geldt voor kinderen die als gevolg van een ziekte of aandoening intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van lichaamshygiëne, zindelijkheid, eten en drinken, mobiliteit, gedrag en medische verzorging. 

Ouders en verzorgers van kinderen die van 1 november tot en met 30 december 2022 drie jaar of ouder zijn of worden (tot en met zeventien jaar) en recht hebben op kinderbijslag in Caribisch Nederland, kunnen een aanvraag indienen. 

De medische beoordeling of een kind intensieve zorg nodig heeft en of ouders/verzorgers van een kind dus in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, wordt op Bonaire uitgevoerd via Sentro Akseso, op Sint Eustatius via de Preventiekliniek van de GGD en op Saba via Public Health. 

De zorgbehoefte wordt als intensief beoordeeld als kinderen op meerdere terreinen intensieve dagelijkse begeleiding nodig hebben. De verwachting is dat dit geldt voor maximaal vijf procent van de kinderen in Caribisch Nederland. 

Enkel bij een positieve medische beoordeling kan de tegemoetkoming van 1437 dollar worden uitbetaald door de RCN-unit SZW. Dit is een bruto bedrag.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo