Nieuws van Bonaire

Coalitiepartijen Bonaire: ‘Geen sprake van schorsing Gezaghebber’

Bestuurskantoor Bonaire | Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – De bestuurscoalitie op Bonaire, gevormd door de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en de Union Patriótiko Bonaire (UPB) zeggen dat er geen sprake is van een schorsing of het op non actief stellen van gezaghebber Edison Rijna. 

“Er zijn signalen ontvangen door de leden van de Eilandsraad over een mogelijke schending van de integriteit door de gezaghebber. Integriteit in de politiek is niet alleen van groot belang voor de deugdelijkheid van bestuur, maar ook voor het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in hun volksvertegenwoordigers en bestuurders”, stellen de beide partijen in een op woendagavond uitgestuurde verklaringen. 

De partijen stellen dat signalen over niet integer gedrag in principe betrekking kunnen hebben op iedere bewindspersoon en iedere volksvertegenwoordiger. Het kan volgens hen daarbij soms gaan om een kleinigheid, of een fout die onbewust werd begaan. “Hoe klein of relatief onbeduidend signalen soms ook kunnen lijken; het is toch van belang deze signalen serieus te nemen. Er moet met elkaar over worden gesproken en er moet zorgvuldig naar gekeken worden, om gezamenlijk verder te kunnen groeien op dit punt en soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen”. 

Op 29 januari 2019 heeft de Eilandsraad van Bonaire een Integriteitsakkoord goedgekeurd. Volgens de beide partijen gaat dat akkoord over het bevorderen van de integriteit in de politiek in algemene zin, maar ook over hoe moet worden omgegaan met potentiële schendingen van die integriteit.

“De motie die op in de nacht van dinsdag op woensdag werd aangenomen door de Eilandsraad is geheel gebaseerd op de uitgangspunten van dit akkoord. Zonder onderscheid te maken naar persoon, politieke kleur of overtuiging, wil de coalitie handelen volgens de indertijd gemaakte afspraken”, zeggen MPB en UPB nu. 

De coalitie benadrukt daarbij, dat er op dit moment geen sprake is van een schorsing van de gezaghebber, of het op non-actief stellen van de gezaghebber. “Ten eerste heeft de Eilandsraad die bevoegdheid niet. De gezaghebber wordt immers niet benoemd door de eilandsraad, maar door de Koning”. Ook benadrukt de coalitie dat de afspraken in het akkoord niet juridisch afdwingbaar zijn. Het een akkoord waaraan firmanten zich vrijwillig hebben gecommitteerd en waardoor de coalitie zich laat leiden. 

Medewerking gezaghebber

De coalitiepartijen zeggen tot slot het belangrijk te vinden om het proces uit te tillen boven het niveau van de partijpolitiek. “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de resultaten van het in te stellen onderzoek en de aanbevelingen die daar uit voortvloeien, binnen twee weken na start daarvan bekend zullen zijn. De gezaghebber zal, zoals ook verwacht, uit eigen beweging alle medewerking en daarmee ook de nodige ruimte geven om het proces onder leiding van de plaatsvervangend gezaghebber ongehinderd te doorlopen”, aldus het persbericht van de blauw-groene coalitie.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo