Nieuws van Bonaire

Bruto binnenlands product Sint-Eustatius holde in afgelopen jaren met bijna helft achteruit

De achteruitgang van de olie-industrie en Covid zijn twee grote factoren in de achteruitgang in het bbp van St. Eustatius. Photo: ABC Online Media/Martien Vroone

ORANJESTAD- De afgelopen jaren holde het bruto binnenlands product (bbp) letterlijk achteruit. In vergelijking met het jaar 2017 is er inmiddels sprake van een cumulatief krimp van maar liefst 40,1%, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De waarde van het bbp liep terug van 142 miljoen US dollar in 2017 terug naar 85 miljoen US dollar in het jaar 2020. De forse krimp kent volgens het bbp een aantal oorzaken. De eerste daarvan is de schade veroorzaakt door orkaan Irma. In 2019 hadden een aantal grote bedrijven veel last van regionale ontwikkelingen in de oliesector, waardoor de vraag naar olieopslag daalde. En in 2020 sloeg de coronapandemie toe.

Op Sint Eustatius was er ook een inreisverbod in 2020. Het inkomend toerisme per vliegtuig daalde hierdoor met bijna 70 procent, met als gevolg een afname van de toegevoegde waarde van de horeca en de cultuur- en recreatiesector.

Arbeidsinkomen

Het CBS merkt ter relativering nog op dat hoewel de bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de vraag naar olie in de regio grote invloed hebben op het bbp, hun invloed op het nationaal inkomen beperkt is. De winst van deze bedrijven wordt namelijk niet meegeteld in het nationaal inkomen, omdat deze bedrijven volledig in eigendom zijn van buitenlandse aandeelhouders. Ze leveren vooral een bijdrage aan het arbeidsinkomen op het eiland.

Deel dit artikel