Nieuws van Bonaire

Stichting Alzheimer bezoekt Gedeputeerde Den Heyer

Op de foto mevr Nina Francees-den Heyer, dhr Evert L. Piar, dr Michael Mercuur, mw Indra Sedney en mw Gerladine Dammers.

KRALENDIJK – Traditiegetrouw bracht een delegatie van het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire op Wereld Alzheimer’s  Dag, woensdag 21 september j.l. een beleefdheidsbezoek aan Gedeputeerde van Publieke Gezondheid Nina Den Heyer, om haar op die dag de uitgegeven World Alzheimer Report 2022 “Life after diagnosis: Navigating treatment, care and support”, alsmede het Jaarverslag 2021 van Fundashon Alzheimer Bonaire aan te bieden.

De voorzitter maakte meteen gebruik van de gelegenheid om de Gedeputeerde op de hoogte te stellen van de activiteiten georganiseerd door het bestuur gedurende de Alzheimer Wereld Maand september, maar ook om een aantal lopende zaken onder haar aandacht te brengen. Ook bedankte de voorzitter Den Heyer voor de goede verstandhouding die er was tussen haar en het bestuur gedurende de periode die zij Gedeputeerde was en altijd gehoor had voor de zorgen van de stichting. Verder wenste de voorzitter haar ook veel succes toe in haar nieuwe functie als hoofd OCW C.N.

De Gedeputeerde uitte veel lof voor de doelen die de stichting in relatief korte tijd zeker niet alleen voor haar doelgroep had bereikt, maar ook als onafhankelijke stichting op het eiland en wenste het bestuur en haar vrijwilligers het beste toe voor de toekomst. Tijdens het gesprek waren ook waarnemend hoofd Publieke Gezondheid dr. Michael Mercuur en portefeuille secretaris Gianni van den Heuvel aanwezig en voor het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire de voorzitter Evert L. Piar, penningmeester Indra Sedney en tweede secretaris Gerladine Dammers.

Deel dit artikel