Nieuws van Bonaire

Overheid Bonaire positief over verbeterde uitvoeringskracht

Gedeputeerde Hennyson Thielman samen met het hoofd Financiën, Guus van Eerde

KRALENDIJK- Het Openbaar lichaam Bonaire zegt in het boekjaar 2021 grote stappen gezet bij het vergroten van de uitvoeringskracht en daarmee het terugdringen van het structurele probleem van onderbesteding van de middelen.

Het resultaat bedroeg in 2021 USD 1,0 mln. positief. Volgens op dinsdag uitgestuurd bericht heeft de inzet van de overheid op het verbeterproces Financiën en het verbeteren van de uitvoeringskracht zich vertaald in de jaarrekening 2021. 

Rocargo

“De onzekerheden die zijn geconstateerd in het accountantsverslag van het boekjaar 2020 met betrekking tot de waardering van investeringen, deelnemingen, vorderingen en volledigheid van de opbrengsten zijn opgelost in het boekjaar 2021”, aldus het persbericht. 

Trots

Gedeputeerde van Financiën, Hennyson Thielman, verteld tijdens een persconferentie op maandag dat het bestuurscollege trots is over het feit dat de accountant een goedkeurende controleverklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid heeft afgegeven over de financiële verantwoording van 2021. 

“Over het gehele boekjaar 2021 dient echter wel een verklaring van oordeelonthouding te worden afgegeven, doordat de vergelijkende cijfers van 2020 voorzien zijn van een controleverklaring van oordeelonthouding”, aldus Thielman

Waardering

De punten uit de door de Accounting opgestelde management letter voor wat betreft het boekjaar 2020 zorgden toen nog voor een oordeelonthouding. Het OLB geeft echter aan dat die punten grotendeels zijn weggewerkt. De belastingvorderingen zijn gewaardeerd en de onzekerheden in de opbrengsten van erfpacht, loodswezen, liggelden en meergelden zijn voor 2021 weggewerkt. 

De deelnemingen van het OLB zoals WEB, BOG, OTB, BIA, OBNA zijn correct gewaardeerd, de solvabiliteit van het OLB is goed. Het weerstandsvermogen is boven de norm. Het OLB beschikt over een voldoende gezonde financiële positie en is derhalve goed in staat om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen. 

Het OLB blijft zich inzetten om in 2022 het doel van een (volledige) goedkeurende controleverklaring binnen te halen.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo