Nieuws van Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire viert 50-jarig bestaan

KRALENDIJK – Op 29 april werd de 50e verjaardag van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) gevierd. Officieel is de stichting 52 jaar oud, maar vanwege covid-19 is de viering uitgesteld tot dit jaar.

In september 1970 is een stichting in het leven geroepen onder de naam Stichting Scholengemeenschap Bonaire. Het doel was om het voortgezet onderwijs te bevorderen met een Rooms-katholieke, protestants christelijke en neutrale grondslag. Op dat moment bestond de SGB uit de Lourdes-Mavo, de school voor Huishoudonderwijs en de Princes Beatrixschool. Nu, 52 jaar later, bestaat de SGB uit Liseo Boneriano, vmbo, MBO Bonaire en slp. 

De SGB is een begrip in de Bonairiaanse samenleving, maar heeft ook moeilijke jaren gekend. De periode na 10-10-’10 stond de stichting voor verschillende uitdagingen. Zo waren er in 2016 problemen met de kwaliteit en werd de accreditatie voor het afnemen van mbo-examens ingetrokken. De school moest een inhaalslag maken om op hetzelfde niveau opleidingen te verzorgen als in Europees Nederland. De schoolresultaten verbeterden en sinds het schooljaar 2018-2019 hebben alle locaties het keurmerk ‘basiskwaliteit’. Dat wil zeggen dat alle scholen voldoen aan de Nederlandse normen en kwaliteitseisen. Bij het mbo is er zelfs sprake van stappen naar een ‘excellente school’.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn trots op de recente ontwikkelingen en de toekomstige plannen. Want de SGB staat niet stil. “We kijken naar een groeiend aantal leerlingen, een uitbreiding van opleidingen bij MBO Bonaire, een toestroom van studenten uit omliggende eilanden en ambitieuze nieuwbouwplannen voor het vmbo, mbo en slp. De komende 50 jaar heeft weer veel voor ons in petto.”

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht dankt en feliciteert alle leerlingen, studenten, alumni, docenten, medewerkers en ketenpartners van 1970 tot nu: “zonder jullie geen SGB!” 

Deel dit artikel