Nieuws van Bonaire

Stookolie BOPEC succesvol afgevoerd

KRALENDIJK- Van 17 tot en met 19 maart 2022 zijn onder toezicht van inspecteurs van Rijkswaterstaat (RWS) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ruim 220.000 vaten stookolie overgepompt van BOPEC naar het tankschip ‘Altair’. Op 20 maart is het tankschip naar Rotterdam vertrokken. 

Het gebruik van de steigers bij het (failliete) BOPEC voor het laden en lossen van olie was sinds mei 2019 verboden door RWS als gevolg van ernstig achterstallig onderhoud, waardoor een veilige verlading niet mogelijk was.

Sinds maart 2021 zijn door de curator samen met het personeel van BOPEC verbetermaatregelen en reparaties aan één steiger en andere installaties uitgevoerd. Daardoor heeft RWS het gebruik van deze steiger vanaf 2 maart 2022 onder voorwaarden weer toegestaan. 

In de twee weken voorafgaand aan de verlading waren inspecteurs van RWS en ILT aanwezig voor een beoordeling van de (herstel)werkzaamheden. Ook het ladingproces tussen 17 en 19 maart is op de voet gevolgd door RWS en de ILT, in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Failliet

BOPEC is een olieterminal op Bonaire die eigendom is van PdVSA, het staatsoliebedrijf van Venezuela. BOPEC is op 18 maart 2021 door de het Gerecht failliet verklaard met benoeming van een curator die (eind)verantwoordelijk is voor de huidige operaties bij BOPEC. Het faillissement van BOPEC is met name veroorzaakt door de jarenlange economische sancties tegen Venezuela, waardoor geen financiële transacties uitgevoerd konden worden. Daarmee vielen alle activiteiten stil, terwijl er nog veel olie in twee grote opslagtanks aanwezig was.

Rocargo

Het verkopen en afvoeren van een deel van de stookolie is een belangrijke stap in de afwikkeling van het faillissement van BOPEC en een positieve ontwikkeling voor het doorstarten van de terminal. 

Deel dit artikel