Nieuws van Bonaire

Tweede Kamer bezorgd over bestemming 30 miljoen

“De eilanden moeten zelf bepalen hoe de middelen worden besteed. Dat is niet iets wat Den Haag moet bepalen”, zei Joba van den Berg (CDA).

KRALENDIJK – De Tweede Kamer vreest dat de 30 miljoen euro structureel geld uit het regeerakkoord niet volledig bestemd zal zijn voor de twee belangrijkste onderdelen, namelijk het bestrijden van armoede op de eilanden en het verhogen van de vrije uitkering voor de openbare lichamen, zodat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Dat bleek woensdag tijdens een debat van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer.

“De eilanden moeten zelf bepalen hoe die middelen worden besteed. Dat is niet iets wat Den Haag moet bepalen”, zei Joba van den Berg (CDA). Zij uitte haar zorgen dat de Nederlandse ministeries een deel van de 30 miljoen euro kunnen opeisen voor projecten die zij normaal gesproken uit hun eigen begroting financieren. Ze wil dat het geld wordt geparkeerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Elke cent telt

Van den Berg voegt daaraan toe dat dit ministerie samen met de lokale bestuurders de bestemming voor de financiering bepaalt. Don Ceder (CU) vroeg om een specifiek overzicht van de toewijzing van de 30 miljoen euro. “Als Tweede Kamer willen we controleren hoe dit wordt besteed. Elke cent telt”, zei hij. Ook Attje Kuiken (PvdA) deelde de zorgen. “Ik vrees dat de 30 miljoen niet terecht komt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Saba heeft een gat in de begroting dat opgelost moet worden. De eilanden moeten gelijk behandeld worden en voldoende financiën hebben om hun taken uit te voeren. Het feit dat dit niet het geval is, doet mij pijn en stoort mij,” zei ze.

Motie

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK) erkende dat de 30 miljoen niet voldoende is om alle achterstanden weg te werken. “Er is meer geld nodig”, zei ze, eraan toevoegend dat er overleg met de ministeries gaande is en dat er in de Voorjaarsnota meer duidelijkheid zal komen. Jorien Wuite (D66) vroeg, mede namens haar collega Lammert van Raan, een zogenoemd tweeminutendebat aan. Tijdens dit debat, dat binnen enkele weken zou moeten plaatsvinden, zullen Wuite en andere Kamerleden moties indienen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo