Nieuws van Bonaire

Eerste fase mediation Sint-Eustatius afgerond

ORANJESTAD- De eerste fase van een mediation traject tussen de door het Rijk benoemde regeringscommissarissen en de eilandsraad van Sint-Eustatius is inmiddels afgerond. 

Tussen 8 en 12 maart bezochten bemiddelaars Maria Liberia-Peters and Suzy Römer, bijgestaan door oud ombudsvrouw Alba Martijn, het bovenwindse eiland. 

De bemiddelaars hebben partijen onder meer gevraagd hun standpunten op papier te zetten en ook aan te geven wat, naar hun mening, de grootste knelpunten zijn. Daarnaast hebben verschillende vergadering plaatsgevonden met de twee regeringscommissarissen en de leden van de eilandsraad. Daarnaast werden ook de eilandssecretaris en interim griffier gehoord. 

Rapport

Een volgende stap is het uitbrengen van een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Bronnen dicht bij het proces zeggen dat er enerzijds sprake is van commitment bij alle partijen en een bereidheid te komen tot oplossingen, maar dat er anderzijds nog steeds erg veel onduidelijk is voor wat betreft de terugkeer naar een volwaardig democratisch bestel op het eiland. 

Een bestuurlijke ingreep in 2017 zette het gekozen bestuur opzij, ontbond de eilandsraad en stuurde ook de gezaghebber naar huis. Ondanks gehouden verkiezingen in oktober 2020, mag de eilandsraad nog steeds zelf geen bestuurscollege vormen. De stappen in het proces en met name ook het tijdschema voor het herstel van de volledige democratie, zijn juist de grote knelpunten tussen enerzijds de leden van de Eilandsraad en anderzijds de door Den Haag benoemde regeringscommissarissen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo