Nieuws van Bonaire

Werk creëren met project ‘Krea Trabou’

Werk creëren met project 'Krea Trabou'

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft banen gecreëerd voor mensen die door de Covid-19 pandemie geen inkomen meer hebben. Dit gebeurde samen met Plenchi di Trabou en diverse overheidsinstanties.

Het OLB heeft $500.000 uit de gereserveerde middelen van 2019 beschikbaar gesteld voor diverse projecten om de financiële gevolgen van Covid-19 op ons eiland te verzachten. Hiermee wordt de economie gestimuleerd en worden banen gecreëerd.

Het gaat om banen zoals onderhoud van openbare plekken en overheidsgebouwen, een team dat overtollige begroeiing weghaalt, verzorgers van stranden, controleurs en dergelijke. Naast baanmogelijkheden zorgt het project ‘Krea Trabou’ ook voor cursussen en opleidingen om de kansen op een baan te vergroten. ‘Krea Trabou’ biedt werk voor minimaal 3 tot maximaal 6 maanden, waarbij de werknemers een volledig salaris verdienen. 

“De groep mensen die door de pandemie getroffen is is groot. Er zijn ongeveer 415 mensen die zonder inkomen zitten. Daarom zijn proactieve oplossingen op korte termijn nodig. De samenwerking van de overheidsinstanties zorgt voor meerdere banen. Dit biedt verlichting voor de financiële toestand van getroffenen”, aldus de gedeputeerde van economische ontwikkeling Hennyson Thielman. 

Eén van de projecten, die al langere tijd loopt, is het team dat overtollige begroeiing weghaalt en voor onderhoud van openbare plekken zorgt. Dit project wordt samen met Selibon uitgevoerd. Selibon kiest werknemers van Plenchi di Trabou om te verzekeren dat de banen naar die personen gaan die hun banen kwijt zijn geraakt. De taak van Selibon is om toezicht te houden op het werk en ervoor te zorgen dat het naar behoren wordt uitgevoerd. Daarnaast zal Selibon ook terugkoppeling geven aan het eilandbestuur als de werkzaamheden afgerond zijn. 

Enkele van de onderhoudswerkzaamheden zijn het verven en bijwerken van openbare plekken en schoonmaak- en snoeiwerkzaamheden. De werknemers zorgen voor het onderhoud van openbare parken en reinigen en verven de zitbanken. Ook worden er planten en bomen gesnoeid langs de wandelpaden die hersteld worden. Een ander project is het weghalen van begroeiing en het schoonmaken van dammen en greppels, het verven van rotondes, bushaltes en verschillende andere plekken in het stadscentrum. 

Het project ‘KreaTrabou’ is een samenwerking tussen Plenchi di Trabou, BonLab, Selibon, TCB en de directie Ruimte en Ontwikkeling.

Deel dit artikelRocargoRocargo