Infrastructuur

Aanleg rotonde moet helemaal opnieuw

Gedeputeerde James Kroon (l) en directeur R&O Roy Martina gaven uitleg over de situatie met de aanleg van de rotonde op de Kaya Amsterdam.
Een schets van het nieuwe, verbeterde ontwerp. De nieuwe schets is veel breder van opzet. Foto: OLB

Kralendijk- De rotonde op de Kaya Amsterdam voldoet niet en zal helemaal opnieuw moeten worden aangelegd. Dat bleek op vrijdagmiddag uit een persconferentie van gedeputeerde James Kroon en de directeur van de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&0) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Roy Martina.

Wie er precies verantwoordelijk moet worden gehouden voor het debacle met de constructie blijft voorlopig in het midden. Een administratief onderzoek moet duidelijk maken hoe de besluitvorming tot stand is gekomen en wie verantwoordelijk moet worden gehouden voor de gang van zaken.

Duidelijk is evenwel dat wat er nu ligt zal moeten worden afgebroken. Inmiddels is het nieuwe ontwerp gereed en doorgerekend. Het ligt in de bedoeling om in de maand mei te beginnen met de constructie, die klaar zal moeten zijn vóór de scholen na de zomervakantie weer open gaan.

Deugdelijk

Volgens directeur R&O vindt de overheid het belangrijk om de nieuwe aanleg min of meer gelijk te laten lopen met het admistratieve onderzoek. “Hoewel het natuurlijk belangrijk is om boven tafel te krijgen wie welke beslissingen heeft genomen en hoe wij in deze situatie terecht zijn gekomen, is het allerbelangrijkste dat er nu een rotonde wordt aangelegd die voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld vanuit verkeerstechnisch oogpunt, maar bovenal van veiligheid”. Volgens Martina waren de rijstroken van de huidige constructie niet alleen te smal en daarom onhandig, maar is de rotonde bovenal afgekeurd op het aspect van de veiligheid. Het aantal fouten in de huidige opzet is zo groot, dat niets van de huidige constructie kan worden gehandhaafd. Zo is inmiddels duidelijk geworden dat grotere vrachtwagens de bochten op de nu aangelegde rotonde, nooit op veilige manier zouden kunnen worden genomen.

“Wel is het de bedoeling om materiaal dat is gebruikt, zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken”, zegt Martina daarover. De extra kosten door de hernieuwde aanleg bedragen tussen de 600.000 en 800.000 dollar.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo