Nieuws van Bonaire

Nader kennismaken met: Hennyson Thielman

Op 21 december werd Hennyson Thielman beëdigd als gedeputeerde van o.a. Economische Ontwikkeling, Toerisme en Financiën. Met zijn 31 jaar wordt hij gezien als exponent van een nieuwe generatie politici. Alle reden voor een nadere kennismaking.

Hoe zag uw jeugd er uit?

“Zeg maar jij, hoor. Mijn ouders zijn van Bonaire. Zelf ben ik ook op Bonaire geboren. Ik heb een kleine zus. Als tiener had ik een groep van goeie vrienden, dus ik was bijna altijd buiten aan het genieten van het eiland. Bonaire had toen minder inwoners en voor jongeren was er ’s avonds niet heel veel te beleven. Op een gegeven moment zijn we als vriendengroep begonnen met het organiseren van activiteiten en feesten voor generatiegenoten. We deden dit om de jongeren van het eiland en de studenten die terugkwamen de mogelijkheid te bieden bij elkaar te komen en met elkaar genieten.”

Je hebt zelf ook in het buitenland gestudeerd.

“Ik heb eerst havo gedaan aan de SGB met economie in mijn pakket. Op mijn 17e ben ik naar Aruba gegaan om daar aan de universiteit bedrijfseconomie te studeren. Ik voelde mij altijd al aangetrokken tot de businesssector en wilde graag een eigen bedrijf opzetten. Van Aruba ben ik naar Nederland gegaan waar ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam business administration ben gaan doen met als specialisatie entrepreneurship. Ik heb mijn masters gedaan, maar ben niet toegekomen aan het maken van een scriptie.”

Waarom niet?

“Ik was van plan op Bonaire onderzoek te doen en daarover mijn scriptie te schrijven. Eenmaal terug ben ik meteen mijn eigen bedrijf begonnen en weer een paar maanden later ben ik bij de Kamer van Koophandel gaan werken als adviseur. Voor een scriptie had ik geen tijd meer.”

In datzelfde jaar – 2013 – ben je betrokken geraakt bij de politiek.

“Ik had al heel lang het idee iets te willen doen voor Bonaire. In mijn schooljaren had ik met vrienden hele discussies over wat er in onze ogen allemaal mis was op het eiland en hoe het beter kon. Wonend op Aruba zag ik hoe dat eiland zich op bepaalde gebieden geweldig had ontwikkeld. Ik dacht: dat moeten we op Bonaire toch ook kunnen! Mogelijkheden genoeg, maar uiteraard wel op onze eigen manier. Waarom laten we die kansen liggen? Terugkomend uit Nederland voelde ik de drive om iets bij te dragen aan het benutten van het potentieel van Bonaire. Ik wilde verandering brengen in de politiek en de overheid.”

Bonaire komt sterker uit de crisis, daar gaan wij met elkaar voor zorgen

1200

Was dat de reden waarom je ervoor koos je bij een nieuwe partij, de MPB, aan te sluiten?

“Op een gegeven moment werd ik benaderd door Elvis Tjin Asjoe die van plan was een partij op te richten. Zijn insteek om de politiek te vernieuwen sprak mij aan, maar ik hoefde niet zo nodig in de picture te staan. Laat mij maar op de achtergrond helpen, zei ik. Toch werd me steeds vaker gevraagd: Waarom stel je je niet kandidaat voor de Eilandraads-verkiezingen? Na een paar weken nadenken heb ik dat gedaan.”

Wat dacht je te kunnen bereiken?

Thielman op campagne voor de MPB.

“Ik wilde voor elkaar krijgen dat de politiek zich meer zou focussen op het realiseren van concrete resultaten waar de bevolking iets aan heeft in plaats van discussies te voeren over procedures en personen. De bevolking moest weer trots worden op het eiland. Ik stond op nummer 7, dus ik kwam niet in de Eilandsraad, maar gedeputeerde Clark Abraham vroeg me of ik hem wilde helpen. Na de val van het Bestuurscollege kwam ik in 2018 alsnog in de Eilandsraad.”

Bij de verkiezingen in 2019 stond je als derde op de lijst. De MPB haalde 4 zetels, maar je besloot beleidsadviseur te worden van gedeputeerde Tjin Asjoe.

“Ik had het idee dat ik in die rol veel meer mijn passie kwijt kon om te werken aan de vooruitgang van Bonaire. Als adviseur ben je vanaf het begin van projecten betrokken, terwijl je als Eilandsraad vooral bezig bent met het beoordelen van plannen die al uitgewerkt zijn. Ik ontdekte echter al snel dat het voor een goede uitvoering nodig is dat een aantal basiszaken op orde zijn, zoals financiën, personeel en de documentenstroom binnen de overheid. Het was frustrerend dat goede plannen niet of in elk geval veel te langzaam van de grond kwamen. En toen kwam de coronacrisis daar nog overheen. Het was een spannende periode. Ik heb er veel van geleerd, ook van hoe de interne organisatie werkt.”

Je bent nu medeverantwoordelijk voor het oplossen van zaken die je als frustrerend hebt ervaren.

“Dat klopt. Op dit moment vraagt Covid-19 nog alle aandacht. Het is belangrijk een balans te vinden tussen het beschermen van de volksgezondheid en het overeind houden van de economie. Mensen hebben hun baan verloren, bedrijven zijn gesloten. De sociale gevolgen zijn groot. We moeten daarom alles op alles zetten om de economie aan de gang te houden. Ik ben nauw betrokken geweest bij het opstellen van het recoveryplan. Er is nu nog veel onzekerheid. Voor het volledig heropenen van de grenzen zijn we afhankelijk van de ministeries. Maar met de komst van vaccins kunnen we straks dat recoveryplan uitrollen. Het ligt klaar, zodra het kan gaan we ermee aan de slag. Bonaire komt sterker uit de crisis, daar gaan wij met elkaar voor zorgen.”

Thielman speelde, voor zijn aantreden als gedeputeerde, een belangrijke rol in de voorbereidingen om te komen tot het Masterplan 2030.

Kun je iets concreter zijn?

“Wat er moet gebeuren is duidelijk. Dat staat in het Strategisch Tourism plan. Het recoveryplan is daarop gebaseerd. We gaan werken aan diversificatie van het toerisme om Bonaire aantrekkelijker te maken voor meer doelgroepen, ook voor reizigers die meer willen dan zon, zee, strand en duiken. Bonaire heeft niet alleen een geweldig mooie onderwaterwereld, ook boven water zijn voor natuurliefhebbers hele mooie en bijzondere plekken te ontdekken. Een vakantie op Bonaire moet een unieke experience worden.”

Ga je het anders doen dan je voorganger?

“Voor de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur is continuïteit van belang. Afspraken die gemaakt zijn, dienen te worden nagekomen. Wat ik wel ga doen, is kritisch kijken naar de prioriteiten. Elvis en ik waren het vaak eens, maar we dachten zeker niet over alles hetzelfde. Dat is goed, want door het uitwisselen van argumenten kom je vaak gezamenlijk tot een beter inzicht.”

Maar is het niet lastig dat hij je vanuit de Eilandsraad op de vingers kan kijken en ook nog eens je partijleider is?

“Wij hebben goede afspraken gemaakt. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De rol van een gedeputeerde gaat in mijn optiek verder dan de partijpolitiek, je bent bestuurder voor en van heel Bonaire. Mijn taak is het om er in collegiale samenwerking met de andere leden van het Bestuurscollege voor te zorgen dat het Bestuursakkoord en het collegeprogramma worden uitgevoerd en daarbij goed te luisteren naar de politieke standpunten van alle partijen in de Eilandsraad. Elvis is iemand die anderen stimuleert zich te ontwikkelen, ik weet zeker dat hij mij de ruimte geeft mijn eigen invulling te geven aan deze taak.”

Er is veel gedoe tussen het Bestuurscollege en de oppositie. Hoe kijk je daar naar?

“Op persoonlijk niveau heb ik een hele goede relatie met de leden van de oppositie en ik verwacht dat wij op professioneel niveau ook goed zullen samenwerken. Ik wil resultaten bereiken met de ideeën en de visie die ik heb voor mijn eiland; het verbeteren van het welzijn van de gehele bevolking, ongeacht hun politieke partij of kleur.” 

Wat mag de samenleving van jou verwachten?

“Ik wil mij vooral inzetten voor het oplossen van pijnpunten die de bevolking ervaart. Een daarvan zijn de wegen. Waarom gaat dat zo langzaam? Dat heeft te maken met onze interne organisatie. Als adviseur heb ik gezien dat de medewerkers van goede wil zijn, maar dat de vele wisselingen in het bestuur en onder leidinggevenden zijn sporen heeft nagelaten. Vacatures staan soms te lang open, aan de andere kant blijven mensen te lang op hun plek zitten. Er zijn weinig ontwikkelingsmogelijkheden, dat werkt niet motiverend. Als iemand niet op de juiste plek zit, moeten we zorgen dat hij of zij wel op de juiste plek komt te zitten. Ook cursussen en trainingen kunnen mensen stimuleren. Ik wil het enthousiasme terugbrengen; dat mensen met plezier naar hun werk gaan. Ik realiseer me heel goed dat dat tijd nodig heeft, maar in mijn ogen is dit de enige juiste weg om het OLB toekomstklaar te maken.”

Je vindt ook dat de besluitvorming moet worden versneld.

“Er zit veel te veel tijd tussen het vragen om een advies en het nemen van een besluit in het Bestuurscollege, soms wel 3 tot 4 maanden. Er raken ook stukken zoek die niet meer terug te vinden zijn. Ik wil dat we de interne documentenstroom digitaliseren. Dan kan iedereen die erbij betrokken is online de voortgang volgen en zie je het meteen als het ergens blijft steken.”

Het lastigste dossier is ongetwijfeld het financieel beheer waarover het College financieel toezicht heel kritisch is.

“Daar ligt zeker mijn focus. Niet omdat Nederland dat wil, maar omdat het voor Bonaire van belang is dat het financieel beheer op orde is. Om goed te kunnen besturen, moet je kunnen vertrouwen op de cijfers. Ik vind dat in de correspondentie met het Cft, BZK en de Eilandsraad te veel de nadruk ligt op het halen van deadlines. Natuurlijk moet je je aan planningen houden, maar minstens zo belangrijk is de kwaliteit van de begroting en kwartaalrapportages. Ik vind dat een begroting een betrouwbare weerspiegeling moet zijn van het beleid van het BC en de daaruit voortkomende plannen.”

Je hebt een eigen bedrijf. Kan dat wel samen gaan met het zijn van gedeputeerde?

“Ik heb het overgedragen aan mijn vrouw. Niet alleen om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, maar ook omdat ik mij volledig wil richten op mijn werk als gedeputeerde. Overigens hebben we om elke twijfel uit te sluiten besloten dat, nu ik gedeputeerde ben, het bedrijf geen evenementen meer voor het openbaar lichaam zal organiseren, inclusief de regatta.”

Je begint over je vrouw. Jullie zijn de dag na jouw beëdiging getrouwd. Hebben jullie gewacht totdat je gedeputeerde zou zijn?

“Begin vorig jaar zijn we met de voorbereidingen begonnen om in augustus te trouwen. Toen kwam corona en hebben we het uitgesteld tot december. Dat Elvis zou terugtreden, heb ik niet voorzien, dus het is puur toeval. Mijn beëdiging had eigenlijk al in november moeten plaatsvinden, maar door omstandigheden is dat enkele weken later gebeurd en dat was inderdaad de dag voor onze bruiloft.”

Jullie zijn niet op huwelijksreis gegaan…

“Alles is anders gelopen dan we een jaar geleden dachten. Bij de bruiloft was vanwege de coronamaatregelen maar een beperkt aantal gasten aanwezig. En omdat ik gedeputeerde werd, leek het mij beter om goed bereikbaar te zijn. Het is een bijzondere tijd en dan kan het nodig zijn heel snel te reageren.”

Heb je als gedeputeerde überhaupt een privéleven?

“Familie is heel belangrijk voor mij, en ondanks dat het werk als gedeputeerde veel van mij eist, zorg ik dat ik altijd tijd voor hen vrij houdt. Ik houdt ervan om mijn vrije dagen aan zee of in de natuur door te brengen. Daarnaast heb een sterk geloof ik God en de balans die dat brengt tussen mijn werk, mijn privéleven, mijn leven thuis en en mijn spirituele leven. Als ik goed werk wil leveren moet ik deze balans onder controle houden, want met deze vier pijlers in balans krijg ik de kracht om te kunnen werken voor Bonaire. Als ik een van deze pijlers zou verwaarlozen, zou ik mijn werk niet goed en succesvol kunnen doen.”


Lees ook:

Deel dit artikel