Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: De Tweede Kamerverkiezingen deel 1

Archief foto stemlokaal 2015 door Ingrid Bouws

Door Auke van der Berg

De programma’s I: VVD, PVV, CDA en D66

Als je van voren en van achteren niet weet waarop je moet stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn daar de partijprogramma’s om je te helpen je gedachten te ordenen. 

Op het eiland kun je op 17 maart a.s. uit 21 partijen kiezen. Het stembiljet is daarmee wat hanteerbaarder dan in Europees Nederland. Daar heb je zestien partijen meer, maar die zestien konden de tien handtekeningen, nodig om je te registreren, niet bij elkaar krijgen op Bonaire. 

Waardoor partijen als Oprecht, Jezus leeft, De Feestpartij en Wij zijn Nederland hier geen aandacht zullen krijgen. Wat ook wel weer spijtig is, want die Feestpartij oogt bijvoorbeeld als een verrijking van het politieke landschap. Iedere Nederlander krijgt van de partij 10.000 euro cadeau. Onderwijs, openbaar vervoer en vakantie zijn gratis als de partij het voor het zeggen krijgt. 

Wat kan Caribisch Nederland verwachten van de 21 partijen op het stembiljet?

Rocargo

Om de zetelverdeling in de huidige Tweede Kamer maar aan te houden als gids door het doolhof der partijen, komen deze week als eerste de grootste vier aan bod: VVD, PVV, CDA en D66.

VVD – Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd

In het laatste hoofdstuk Overheid en Democratie krijgt Caribisch Nederland op de een na laatste pagina een paar alinea’s toebedeeld.

De VVD noemt de inrichting van het Koninkrijk uniek. Door het feit dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten autonome landen zijn binnen het Koninkrijk en Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van Nederland vormen, neemt het Nederlandse Koninkrijk een prachtige plek in de wereld in. 

Na deze blijmoedige vaststelling komt de partij al snel met de vertrouwde toon op de proppen. De eilanden moeten maar es nadenken over hun verantwoordelijkheden. Want het is niet de bedoeling dat die landen wel de lusten, maar niet de lasten willen. En dus mochten ze geld willen, dan wordt dat voortaan alleen nog ingewilligd als de onderlinge relaties hervormd worden.

Als de eilanden hun eigen verantwoordelijkheid nemen, ondersteunt Nederland hen graag. Mochten iemand zelfstandig willen worden, geen probleem. Als instrument daarvoor wil de VVD het Statuut herzien. Er wordt een Gemenebest gecreëerd en daar mogen de eilanden zich bij aansluiten. Als ze zin hebben. 

PVV – Het gaat om u

De titel van het PVV-programma blijkt niet voor iedereen te gelden. Met geen woord wordt over het Caribische deel van het Koninkrijk gerept in het programma. Het kan natuurlijk ook betekenen dat de PVV geen enkel onderscheid maakt tussen de bewoners van Europees Nederland en de eilanden. Al blijkt dat niet echt uit de toon waarmee verschillende PVV’ers zich in de afgelopen jaren hebben uitgelaten over de Cariben. 

Als huisdier ben je beter af bij de PVV. De partij wil met de Snoetje & Pluisje-wet 70-plussers met een laag inkomen financieel bijstaan in de noodzakelijke medische behandeling van hun huisdier.

CDA – Nu doorpakken

In het programma van het CDA wordt regelmatig de schouders onder iets gezet en wordt naar een eerlijke economie toegewerkt. Ook voert het CDA een Nationaal Compliment in: iedere jongere die het middelbareschooldiploma haalt en iedereen die slaagt voor de inburgeringstoets ontvangt een vlag met wimpel. En een digitaal pakket met informatie over onze Nederlandse historie, over onze waarden en normen en over onze democratie.

Het CDA stelt vast dat Nederland door de gezamenlijke geschiedenis nauw verbonden is met de Caribische delen van het Koninkrijk. En binnen het Koninkrijk zijn we solidair. 

Maar, vervolgt het programma, we houden wel een oogje in het zeil. De hulp moet terecht komen waar deze werkelijk nodig is. Het Caribische deel moet daarom laten zien dat men verantwoord met geld om kan gaan en corruptie actief bestrijdt. 

Deze boodschap staat wat haaks op de zinsnede ‘Wij doen niet mee aan de politieke verruwing van feiten-vrije politieke stellingnames en verdachtmakingen’ elders in het programma. 

Uiteraard wordt de armoede op de eilanden teruggedrongen door een verhoging van het sociaal minimum, meldt het CDA. En worden het Papiaments en Engels als erkende taal opgenomen in de grondwet. Dat komt omdat taal verbindt en maakt dat we elkaar begrijpen en verstaan.

De twee alinea’s over de eilanden, op pagina 66 en 67, worden gevolgd door een opvallend blok met de titel De toekomst van Groningen. Waarmee de probleemgebieden van het Koninkrijk troost bij elkaar kunnen vinden. 

D66 – Een nieuw begin

We delen een verleden en een toekomst volgens D66. Solidariteit staat daarbij voorop. Ook heeft het Koninkrijk baat bij een voet op twee continenten: Europa en Amerika.  

De partij ziet onder ogen dat het gedeelde verleden niet alleen maar rozengeur en maneschijn kent. Daarom moet er een Slavernijmuseum komen. Daarnaast moeten er nieuwe culturele instituten komen die ruimte bieden om te leren van het verleden en het heden in kaart brengen, waardoor we na gaan denken over de toekomst.

D66 wil extra geld vrijmaken voor programma’s, tentoonstellingen en cultuurhistorische plekken die het verhaal van het slavernijverleden vertellen.

D66 heeft een uitgebreid verhaal over Caribisch Nederland in haar programma. De gelijkwaardigheid in democratie en bestuur is een van de hoofdthema’s. Een bloeiende democratie en sterke rechtsstaat zijn cruciaal voor de toekomst. Bij het beleid voor Caribisch Nederland streeft de partij naar gelijkwaardigheid met Nederland

Om dat voor elkaar te boksen somt het programma een serie voorwaarden op. Er wordt een meerjarenprogramma samengesteld met als speerpunten goed onderwijs, veiligheid, duurzaamheid en versterking van de democratische rechtsorde. Er komt een bijzondere vertegenwoordiger of een gemeenschappelijke adviescommissie die dit allemaal gaat versterken. Ook gaan we investeren in cultuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waardoor de gemeenschappelijke cultuur in het Caribisch gebied internationaal sterker kan worden uitgedragen.

Dit programma uitvoerend, wacht Caribisch Nederland een mooie toekomst. Volgens D66.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 500 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo