Column

Auke op zondag: Bestuursakkoord 2024-2027 – Slome groei

De bijna vijfduizend potentiële bewoners van Bonaire zullen met wat extra tijd rekening moeten houden voor ze hun huisraad in de container kunnen proppen. In het Bestuursakkoord 2024-2027 is namelijk afgesproken dat het tempo waarin nieuwkomers zich op het eiland kunnen vestigen omlaaggaat.

In 2023 waren er per saldo 1043 meer inwoners op het eiland dan een jaar eerder.  Het totaal aantal inwoners was op 1 januari 2024: 25.133. 

Vaak wordt dertigduizend genoemd als een soort eindgetal als het om het aantal inwoners gaat dat het eiland aankan. 

In het Bestuursakkoord wordt onder de kop Duurzame ontwikkeling door controleerbare groei vastgesteld dat Bonaire enorm hard gegroeid is. 

Dat tijdperk is nu voorbij: Om de groei bij te kunnen benen, wil het Bestuurscollege dat Bonaire de komende jaren gecontroleerd gaat groeien. 

‘Het Bestuurscollege en het Rijk hebben afgesproken om dit te doen aan de hand van het slow growth model van de Wereldbank. Het slow growth model is een strategie voor economische ontwikkeling dat gericht is op gecontroleerde en duurzame groei, in plaats van snelle expansie. Het model wordt ingezet om te voorkomen dat Bonaire te snel groeit, wat kan leiden tot ongecontroleerde urbanisatie, infrastructuurproblemen, en milieuschade. Met het introduceren van een Huisvesting- en vestigingsverordening door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) kan deze gecontroleerde groei gewaarborgd worden.’

Daar zit je dan in het grijze Nederland met een deel van je huisraad al ingepakt en word je ondertussen ook nog gek van al die mensen die je huis willen bezichtigen, omdat de makelaar zijn best heeft gedaan. 

‘Het voelt een beetje als mosterd na de maaltijd’, zei de mevrouw op het terras. ‘Is het eiland bijna vol, gaan ze ineens de rem erop zetten.’

De opmerking dat ze toch ook wel kon zien dat het eiland vastloopt door de snelle ontwikkeling, wees ze van de hand.

‘Het heeft toch ook wel een charme dat we nu een paar keer per dag in de file staan? We hebben toch geen haast? Ik vind het wel bij het eiland passen.’

Rocargo

Ook de gaten in de weg vond ze wel iets hebben. 

‘Dat verwacht je toch niet in een Nederlandse gemeente? De kinderen moesten lachen toen we een paar foto’s stuurden.’

Dat de woningnood ook groter is geworden, zag ze wel in.

‘Al zie je toch wel dat er veel huizen gebouwd worden.’

Dat een deel van de bevolking daar geen baat bij heeft, was haar duidelijk. Al wist ze dat de oplossing nabij was.

‘Waarom gaan ze niet meer huizen bouwen? Van die sociale woningen. Desnoods zetten ze tijdelijk van die containerwoningen neer.’

Kortom, dat gedoe van slow growth was aan haar niet besteed.

‘Hoe meer mensen, hoe meer omzet,’ was haar conclusie.

Dat de Wereldbank daar niet aan gedacht heeft.

Noot: https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/bestuursakkoord

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo