Nieuws van Bonaire

Ondersteuning loonkosten werkgevers en zelfstandig ondernemers verlengd

Kralendijk – De ondersteuning voor loonkosten voor werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers wordt opnieuw verlengd. De derde fase van de noodregeling SZW gaat in op 13 oktober en duurt negen maanden.

De regeling is op een paar punten aangepast. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijker dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de veranderende situatie. 

Net zoals in de eerste twee fases, wordt in de verlenging in eerste instantie 80% van het loon gesubsidieerd. In januari 2021 wordt dit percentage mogelijk herzien. De voorwaarden om in aanmerking te komen blijven hetzelfde voor werkgevers en zelfstandig ondernemers. Voor gewezen werknemers die hun baan zijn verloren vanwege corona zijn de voorwaarden aangepast. 

Gewezen werknemers (die dus geen dienstverband meer hebben) kunnen in de derde fase alleen een aanvraag indienen als het bedrijf waarin zij werkzaam waren gebruik maakt van de Noodregeling SZW. Alleen dan is het aannemelijk dat het baanverlies gevolg is van de coronacrisis. Gewezen werknemers kunnen binnen de looptijd van de derde fase maximaal drie maanden gebruik maken van de steun. Het vinden van ander werk is het uitgangspunt. Indien zij worden opgeroepen voor arbeidsmarktbemiddeling, zijn zij verplicht hieraan mee te werken. Waar ander werk niet mogelijk is, komt men mogelijk in aanmerking voor onderstand. Gewezen werknemers die op dit moment al steun ontvangen uit de noodregeling, behouden dit tot en met uiterlijk 12 januari 2021. 


Voor alle doelgroepen geldt dat ze zich moeten inspannen om het gebruik van de regeling af te bouwen. Het recht op deelname vervalt als de ontvanger meer dan in totaal vier weken buiten Caribisch Nederland verblijft. De ondersteuning wordt ten hoogste met vier weken terugwerkende kracht uitgekeerd. Dat betekent dat de aanvrager geen teruggave krijgt over periodes die meer dan vier weken in het verleden liggen ten opzichte van het moment van aanvragen.

Werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers die al onder de regeling vallen hoeven niets te doen voor verlenging. Wijzigingen moeten  worden doorgegeven via een wijzigingsformulier. Een nieuwe aanvraag kan gedaan worden via www.rijksdienstcn.com/covid-19 onder ‘Noodpakket overheid’.  Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor vragen en advies richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo