Nieuws van Bonaire

Eerste Blue Destination gecertificeerde bedrijven bekend

Kralendijk, 17 augustus 2020 – De eerste vier bedrijven die een Blue Destination certificering hebben verkregen, zijn bekend. De bedrijven die hun certificering hebben ontvangen zijn Red Palm Village met twee sterren, Delfins Beach Resort met twee sterren, Divi Flamingo Resort met één ster en Harbour Village met één ster. 

Het initiatief voor de certificering is een gezamenlijke inzet van de Blue Destination-groep, het Bonairiaanse eilandbestuur en Green Destinations. De voornaamste reden voor dit certificeringstraject is de wens om bedrijven en organisaties een actieve rol te geven bij de uitvoering van de visie van Bonaire als Blue Destination.

Rekening houdend met de drie pijlers die Blue Destination identificeren, met name natuur, cultuur en economie, heeft de Raad van Bestuur van Blue Destination samen met het team van Green Destinations 10 thema’s vastgesteld die uit verschillende criteria bestaan. De thema’s zijn onder andere: sociaal welzijn en lokale werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid, energie en klimaat, afval, water, natuur, milieu en cultureel erfgoed.

Door middel van deze certificering worden de bedrijven die zich inspannen op het gebied van duurzaamheid erkend voor hun zichtbare inzet, die door zowel de inwoners als de bezoekers van ons eiland wordt gewaardeerd. Naast de positieve bijdrage die de deelnemende bedrijven leveren aan de duurzaamheid van Bonaire, helpen ze ook mee anderen te inspireren en de bewustwording m.b.t. deze belangrijke thema’s te vergroten. Daarnaast biedt de certificering de deelnemende bedrijven inzicht in hoe ze in de toekomst stappen van duurzaamheid kunnen blijven zetten en ze worden gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen op een wijze die overeenkomt met de visie van Bonaire als Blue Destination.

Blue Destination heeft ervoor gekozen om met een pilotproject te beginnen onder de bedrijven en ondernemingen in de hotel- en snackbarsector. Deze sectoren werden bewust uitgekozen voor het pilotproject om de verschillende vormen van perceptie, de verschillende soorten klanten en ook hun kennis van het Blue Destination concept te toetsen.

De belangrijkste doelstelling met dit pilotproject is om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en interesse van de deelnemende bedrijven. Het is ook een geschikte manier om de criteria te verifiëren en meer te weten te komen van de tijd en de deskundigheid die van de deelnemers gevraagd worden. De certificering wordt verleend op basis van sterren. Om in aanmerking te komen voor de eerste ster moet voldaan worden aan de eerste 50% van de criteria, voor de tweede ster moet voldaan worden aan 75% en voor de derde ster moet voldaan worden aan 95% van de criteria. De hotels die deelgenomen hebben, hadden een score van tussen 43% en 88% en de snackbars die deelgenomen hebben, hadden een score van tussen 20% en 47%. Ingaande vandaag kunnen alle bedrijven uit alle sectoren zich aanmelden om het certificeringstraject van Blue Destination te volgen en op die manier bij te dragen aan de duurzaamheid van Bonaire.

Los hiervan hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Green Destinations samengewerkt om met de ‘Virus Aware Pilot’ certificering op de BES-eilanden te beginnen. De certificering wordt verleend aan bedrijven die de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen tegen de transmissie van virussen om zodoende de veiligheid van hun bezoekers en bescherming van hun medewerkers te waarborgen.

Om deel uit te maken van de ‘Virus Aware Pilot’ moeten bedrijven zich aanmelden voor de Blue Destination certificering. Bedrijven die niet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de Blue Destination certificering kunnen toch de ‘Virus Aware’ certificering verkrijgen als ze aan de specifieke criteria voor de ‘Virus Aware Seal’ voldoen. Voor verdere informatie over de ‘Virus Aware Seal’ kunt u https://goodtravel.guide/virus-aware-seal/ bezoeken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen bedrijven uit alle sectoren zich aanmelden om het certificeringstraject van Blue Destination en ‘Virus Aware’ te volgen. Alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in meer informatie over de certificering of de wens hebben om met het certificeringsproces van Blue Destination of ‘Virus Aware’ te beginnen, kunnen via email contact opnemen met de Kamer van Koophandel Bonaire op: project@kvkbonaire.com.         


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo