Nieuws van Bonaire

Verlenging noodverordening Bonaire

Verlenging noodverordening Bonaire

Kralendijk – Rijksdienst Caribisch Nederland kondigt vandaag de verlenging aan van de noodverordening die tot en met 10 juni 2020, 00:00 uur zal duren, tenzij voor die tijd tot verlenging of intrekking van deze noodverordening is besloten.

Samenvatting van de noodverordening

  • Nachtclubs, spa’s en sauna’s mogen onder strikte voorwaarden open. Maximaal 50 personen mogen aanwezig zijn, dit is inclusief personeel. Aanwezigen moeten te allen tijde ten minste 1.5 meter afstand houden van elkaar. Bezoekers moeten zich aan strikte hygiënemaatregelen houden. 
  • Zwembaden mogen open voor het publiek, voor maximaal 50 personen, de strikte hygiënemaatregelen* en een sociale afstand van 1.5 meter worden toegepast. De sociale afstand geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
  • Er geldt nog steeds een algeheel verbod op vergunningsplichtige evenementen en op samenkomsten met meer dan 50 personen in publieke en besloten sfeer, zowel binnen als in de open lucht. Dit verbod geldt ook voor publieke- en privéstranden. Uitzondering vormen kerkdiensten, uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen en wettelijke of bedrijfsmatig noodzakelijke bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten geldt dat er niet meer dan 50 personen bij aanwezig mogen zijn en dat de aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden.
  • Iedereen moet in publieke ruimtes een sociale afstand houden van 1.5 meter. Dit geldt niet voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar onderling en voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen.Vanaf 11 mei mogen scholen en kinderopvang open, op voorwaarde dat zij strenge hygiënemaatregelen* toepassen, niet meer dan 50 personen tegelijk in een (buiten)ruimte toelaten en een sociale afstand van minimaal 1.5 meter hanteren. De sociale afstand geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar onderling, wel voor alle volwassenen.  
  • Sportfaciliteiten mogen open, echter met niet meer dan 50 personen, een sociale afstand van minimaal 1.5 meter en strikte hygiënemaatregelen*. Contactsporten zijn verboden, met uitzondering van contactsporten voor kinderen tot en met 17 jaar. Kinderen van tot en met 17 jaar hoeven bij het sporten geen sociale afstand te houden.Competities voor kinderen tot en met 17 jaar zijn toegestaan. Hierbij mogen maximaal 50 personen publiek aawezig zijn, met social distance in acht genomen. 
  • Horecagelegenheden kunnen open blijven indien maximaal 50 personen aanwezig zijn, strikte hygiënemaatregelen* gelden en voldaan wordt aan 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon.
  • Ook het casino mag open blijven onder strikte hygiënemaatregelen*, met sociale afstand van 1.5 meter en niet meer dan 50 personen.
  • Alle besluiten én aanwijzingen gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe aangewezen ambtenaren, moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Wordt dit niet gedaan, dan kan men gestraft worden met een hechtenis van maximaal drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

*Hygiënemaatregelen conform de voorschriften van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire, zoals het toepassen van een goede en regelmatige hand- en hoesthygiëne, het regelmatig reinigen van veelgebruikte oppervlakken, apparatuur en speelgoed. Daarnaast geldt dat iedereen moet  thuisblijven bij beginnende symptomen zoals hoesten, niezen, verhoging of koorts.

Lees de volledige noodverordening voor de exacte toelichting per besluit.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo